Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

datum zahájení: 27. 11. 2016
obor: Gynekologie a porodnictví
přednáška na téma: "Pokroky v léčbě pánevních gynekologických malignit"

doporučující dopisy:
prof. Dr. med. Werner Mendling - Deutsches Zentrum für Infektionen in Gynäkoligie und Geburtshilfe, Landesfrauenklinik, Helios Universitätsklinikum Wuppertal
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. - Gynekologicko-pôrodnícka klinika UKF a FN v Nitre

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. - Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL
doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc. - Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D. - Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Jaromír Mašata, Ph.D. - Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

podklady

doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

docent Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP

datum zahájení: 7. 10. 2016

obor: Lékařská chemie a biochemie

Přednáška na téma: "Bioelektrochemie: aplikace v molekulární biologii a experimentální medicíně"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. - Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
prof. Doctor Ana Maria Oliveira Brett - Department of Chemistry, Faculty of Sciences and Technology, University of Coimbra
prof. Pavle Andjus, PhD - Faculty of Biology, University of Belgrade, Republic of Serbia
prof. Renata Bilewicz - Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Poland

Komise ve složení:
předseda: prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP
členové:
prof. RNDr. Mirek Macka, Ph.D. - Australian Centre for Research on Separation Science, University of Tasmania
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. - Ústav lekárskej biochémie JLF UK v Martině
prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. - Ústav přírodních léčiv Farmaceutické fakulty VFU Brno
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze

podklady

doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

docent, zástupce přednosty pro LP Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 20. 9. 2016

obor: Chirurgie

Přednáška na téma: "Originální postupy v páteřní chirurgii"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.- Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Michael Dlouhý, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. - Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a FN Královské Vinohrady Praha
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. - Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. - Neurochirurgická klinika LF OU a FN Ostrava

podklady

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

docent I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

datum zahájení: 10. 11. 2016

obor: Chirurgie

Přednáška na téma: "Chirurgická léčba karcinomu slinivky"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - Masarykův onkologický ústav v Brně
prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.- II. chirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN v Praze
členové:
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. - Chirurgická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. - I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. - Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

podklady

doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

vedoucí lékař Oddělení arytmologie a kardiostimulace, Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

datum zahájení: 8. 4. 2016

obor: Vnitřní nemoci

Přednáška na téma: "Nové horizonty v nefarmakologické léčbě fibrilace síní"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC - II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. Dr. med Helmut Pürerfellner, FHRS, FESC - Public Hospital Elisabethinen, Academic Teaching Center, Department for Invasive Clinical Electrophysiology
prof. dr. M. La Meir - Cardiac Surgical Dept, Universitair Ziekenhuis Brussel
professor Jan Kovac, MD, FACC, FESC - University Hospitals of Leicester NHS Trust, Leicester, United Kingdom
prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC - Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH a.s. LF SZU v Bratislavě
prof. Amiran Revischvili - Russian Scientific Society of Arrhythmology, Electrophysiology and Pacing, Moscow, Russia
prof. Massimo Santini - World Society of Arrhythmias, Cardiovascular Department - S. Filippo Neri Hospital, Rome

Komise ve složení:
předsedkyně: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC - I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
členové:
prof. MUDr. Josef Kautzner, Ph.D. - Klinika kardiologie IKEM v Praze
prof. MUDr. Petr Neužil, Ph.D., FESC - Kardiologické oddělení Nemocnice na Homolce v Praze
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. - I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. - Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Praze Motol

podklady

doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.

docent II. interní kliniky - gastro-enterologické a hepatologické LF UP a FNOL, docent Ústavu fyziologie LF UP

datum zahájení: 28. 8. 2014

obor: Vnitřní nemoci

Přednáška na téma: "Přínos a praktické provádění intenzivní léčby diabetu 1. a 2. typu ve FNOL (1971 - 2013)"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. - III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. - Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislavě
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. - II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. - Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
členové:
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. - Centrum diabetologie IKEM v Praze
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. - I. interní klinika LF UK a FN v Plzni
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. - III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL

podklady

doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.

docentka Ústavu lekárskej biológie JLF UK v Martině, proděkanka pro pedagogickou činnost ve studijním programu všeobecné lékařství pro studenty studující v anglickém jazyce a zahraniční vztahy

obor: Lékařská biologie

datum zahájení: 21. 4. 2016

Přednáška na téma: "Biologické aspekty vzniku a rozvoja karcinómu plúc."

doporučující dopisy:
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD. - Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN v Bratislavě
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. - Biologický ústav LF MU v Brně

Komise ve složení:
předsedkyně: prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. - Ústav lékařské biologie a genetiky LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. - Biologický ústav LF MU v Brně
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav v Brně
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. - Ústav biologie LF UP

podklady

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

přednostka Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košicích

obor: Vnitřní nemoci

datum zahájení: 9. 11. 2015

Přednáška na téma: "Prevence kardiovaskulárních chorob - čím dříve, tím lépe"

doporučující dopisy:
Prof. emer. of Surgery Ernst Wolner M.D. - former head of the Dept. of cardiothoracic surgery, University of medicine, Vienna
Frans HH Leenen, MD, PhD., FRCPS, FAHA - professor of medicine and pharmacology, University of Ottawa

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.,MBA - Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. - II. interná klinika LF UK a UN v Bratislavě
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. - II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, - Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze FSCAI, FICA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. - Dětská klinika LF UP a FNOL

podklady

doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

přednosta Ústavu farmakologie LF UO v Ostravě

datum zahájení: 11. 11. 2015

obor: Lékařská farmakologie

Přednáška na téma: "Klinická farmakologie a personalizovaná farmakoterapie "

doporučující dopisy:
Folke Sjöqvist, MD, PhD. - professor emeritus at Karolinska Institute, Div of Clinical Pharmacology, Stockholm
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. - Ústav farmakológie JLF UK v Martině
prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc. - Katedra Vnitřního lékařství IPVZ, Praha

Hodnotící komise ve složení:
předseda: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. - Ústav farmakologie LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc. - Katedra Vnitřního lékařství, IPVZ, Praha
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. - Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislavě
doc. MUDr. Zoltán Palúch, Ph.D. - Farmakologický ústav 2. LF UK v Praze
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. - I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

podklady

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 03. 02. 2017, Eva Řehulková