Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Kurzy pro studenty

Webové stránky k Základním a Specializovaným kurzům DSP

najdete na http://biomedicina.upol.cz

Lékařská fakulta nabízí v současné době dva typy kurzů pro studenty DSP:

  • základní kurz (povinně volitelný, kategorie B, 12 témat, ohodnoceno 2 kredity za téma, nutno získat min. 8 kreditů, max. možno získat 16 kreditů)
  • specializované nástavbové kurzy (volitelné, kategorie C, 10 témat, ohodnoceno 1-2 kredity za téma)

Užitečné dokumenty, odborná literatura:

Další formy podpory studentů DSP:

LF UP podporuje studenty doktorských studijních programů s cílem zvýšit jejich kvalitu, úspěšnost a motivaci různými formami: cena děkana za nejlepší dizertační práci, cena děkana za nejlepší publikaci, podpora účasti na školících akcích mimo UP, mimořádná stipendia, umísťování kvalitních publikací ve zpoplatněných časopisech apod.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 10. 02. 2017, Tomas Kopecny