Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Termíny kontroly

Pokyny a termíny kontroly studia pro akademický rok 2016/17

Prezenční forma studia

1. 9. 2016 čtvrtek

8:30 – 11:00 hod.

 13:00 -  17:00 hod.

2. 9. 2016 pátek

9:00 – 12:00 hod.

 

5. 9. 2016 pondělí

 

13:00 -  17:00 hod.

8. 9. 2016 čtvrtek

8:30 – 11:00 hod.

13:00 -  17:00 hod.

9. 9. 2016 pátek

9:00 – 12:00 hod.

 

12. 9. 2016 pondělí

 

 13:00 -  17:00 hod.

14. 9. 2016 středa

 8:30 – 11:00 hod.

 13:00 -  16:30 hod.

15. 9. 2016 čtvrtek

 8:30 – 11:00 hod.

 13:00 -  16:30 hod.

Kombinovaná forma studia

1. 9. 2016 čtvrtek

8:30 – 11:00 hod.

 13:00 -  17:00 hod.

2. 9. 2016 pátek

9:00 – 12:00 hod.

 

5. 9. 2016 pondělí

 

13:00 -  17:00 hod.

8. 9. 2016 čtvrtek

8:30 – 11:00 hod.

13:00 -  17:00 hod.

9. 9. 2016 pátek

9:00 – 12:00 hod.

 

12. 9. 2016 pondělí

 

13:00 -  17:00 hod.

14. 9. 2016 středa

8:30 – 11:00 hod.

13:00 -  16:30 hod.

15. 9. 2016 čtvrtek

8:30 – 11:00 hod.

13:00 -  16:30 hod.

16. 9. 2016 pátek

9:00 – 12:00 hod.

 

19. 9. 2016 pondělí

13:00 – 17:00 hod.

21. 9. 2016 středa

8.30 - 11.00 hod.

13:00 – 16:00 hod.

22. 9. 2016 čtvrtek

8:30 – 11:00 hod.

13:00 – 16:00 hod.

23. 9. 2016 pátek

9:00 – 12:00 hod.

26. 9. 2016 pondělí

 

13:00 – 17:00 hod.

29. 9. 2016 čtvrtek

8:30 – 11:00 hod.

13:00 – 16:00 hod.

30. 9. 2016 pátek

9:00 – 12:00 hod.

Místo zápisu: Studijní oddělení LF UP, Teoretické ústavy (v přízemí vpravo, stará budova), Hněvotínská 3, Olomouc


K zápisu s sebou přinést:

  • index (se zapsanými a potvrzenými kredity, zápočty a zkouškami – souhlasně s údaji uvedenými ve Výroční zprávě)
  • studentem podepsanou Výroční zprávu za akademický rok 2015/16 včetně pořadovým číslem označených příloh (v pravém horním rohu) a hodnocení školitele s jeho podpisem (může být uvedeno buď ve Výroční zprávě nebo samostatně). Školitel je povinen písemně uvést, zda doporučuje či nedoporučuje Vaše pokračování ve studiu
  • potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B dle odst. 4, čl. 3 směrnice LF - B3-1/2014-PN
    • týká se pouze prezenčních studentů, kteří se  zapisují do 2. ročníku a prezenčních studentů, kteří dosud tato potvrzení nepředložili

Doporučené odkazy: 

Ing. Helga Hromádková - tel. 58 563 2016, studijní oddělení LF

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 11. 08. 2016, Alina Antošová