Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Harmonogram studia

2016/2017

Akademický rok: 

1.9.2016 – 31.8.2017

Zimní semestr:

1.9.2016 – 12.2.2017

Výuka v ZS (15 týdnů): 

19.9.2016 – 6.1.2017

Letní semestr:

13.2.2017 – 30.6.2017

Výuka v LS (15 týdnů): 

13.2.2017 – 26.5.2017

Studentská vědecká konference LF UP

16.5.2017

Sportovní den UP (viz poznámka č.1)

10.5.2017

Rektorské volno:

30.12.2016

Děkanské volno:

27.-29.12.2016

Hlavní prázdniny:                               

1.7.2017 – 31.8.2017

Zahájení výuky:                      

19.9.2016

11. semestr Všeobecného lékařství 

12.9.2016

7. semestr Zubního lékařství 

12.9.2016

9. semestr Zubního lékařství 

12.9.2016

Imatrikulace studentů prvních ročníků:

21.9.2016

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

1.7.2016 v 8.00 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2.-6. ročníků LF UP pro rok 2016/2017

- tzv. 1. etapa (viz poznámka č. 2)

1.7.2016 od 10.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod

- tzv. 2. etapa (viz poznámka č. 2)

28.7.2016 od 8.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2016/2017

- 6.9 2016 od 11.00 hod až 15.9.2016 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahr. studijní pobyt:

- od 21.6.2016 od 8.00 hod do 15.9.2016 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2016/2017

- od 13.12.2016 od 9.00 hod do 9.2.2017 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku:

- v zimním semestru                        

9.1.2017 – 10.2.2017

- v letním semestru 

29.5.2017 – 30.6.2017

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2015/2016

5.9.2016

za akademický rok 2016/2017

4.9.2017

Den otevřených dveří:               

21.1.2017

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 1.7.2016 do 8.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 1.7.2016 od 10.00 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 28.7.2016 od 8.00 hod.


2017/2018

Akademický rok: 

1.9.2017 – 31.8.2018

Zimní semestr

1.9.2017 – 11.2.2018

Letní semestr

12.2.2018 – 30.6.2018

Výuka v ZS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

18.9.2017 – 5.1.2018

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

18.9.2017 – 9.2.2018

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

11.9.2017 – 9.2.2018

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

18.9.2017 – 5.1.2018

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

11.9.2017 – 5.1.2018

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

11.9.2017 – 22.12.2017

Výuka v LS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

12.2.2018 – 25.5.2018

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

12.2.2018 – 1.6.2018

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

12.2.2018 – 25.5.2018

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

12.2.2018 – 25.5.2018

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

12.2.2018 – 1.6.2018

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

29.1.2018 – 6.4.2018

Studentská vědecká konference LF UP

15.5.2018

Sportovní den UP  (viz poznámka č.1)

9.5.2018

Rektorské volno

29.12.2017

Děkanské volno

27.-28.12.2017

Hlavní prázdniny                             

1.7.2018 – 31.8.2018

Imatrikulace studentů prvních ročníků

20.9.2017

Zápisy do rozvrhu:

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

30.6.2017 ve 12.30 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků LF UP pro rok 2017/2018

- tzv. 1. etapa (viz poznámka č. 2)

30.6.2017 od 13.00 hod do 14.9.2017 do 24.00 hod

- tzv. 2. etapa (viz poznámka č. 2)

27.7.2017 od 9.00 hod do 14.9.2017 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2017/2018

- 5.9 2017 od 11.00 hod až 14.9.2017 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:

- od 20.6.2017 od 9.00 hod do 14.9.2017 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2017/2018

- od 12.12.2017 od 9.00 hod do 8.2.2018 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období:

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

8.1.2018 – 9.2.2018

- v letním semestru 

28.5.2018 – 30.6.2018

Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

celý zimní semestr

- v letním semestru 

celý letní semestr

Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

8.1.2018 – 9.2.2018

- v letním semestru 

28.5.2018 – 30.6.2018

Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

8.1.2018 – 9.2.2018

- v letním semestru 

4.6.2018 – 30.6.2018

Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

2.1.2018 – 26.1.2018

- v letním semestru 

9.4.2018 – 30.6.2018

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2016/2017

4.9.2017

za akademický rok 2017/2018

6.9.2018

Den otevřených dveří:               

20.1.2018

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 30.6.2017 do 12.30 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 30.6.2017 od 13.00 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 27.7.2017 od 9.00 hod.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 18. 01. 2017, Alina Antošová