Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Kliniky, ústavy, pracoviště

Seznam pracovišť Lékařské fakulty UP v Olomouci

1110 Ústav lékařské biofyziky

Přednostka: prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
e-mail: kol@tunw.upol.cz

Zástupce přednostky: odb. as. MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.
e-mail: bajgar@tunw.upol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
doc. Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

Ostatní členové:                 
prof. Ing. Jan Hálek, CSc.
odb. as. Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.
odb. as. Ing. Ladislav Doležal, CSc.
odb. as. Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Mgr. Jaroslav Maceček, Ph.D.
odb. as. Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D.
odb. as. Mgr. Jana Zapletalová, Dr.
odb. as. Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Jakub Malohlava
věd. prac. Mgr. Barbora Manišová
věd. prac. Mgr. Zuzana Malá
věd. prac. Mgr. Lukáš Malina
věd. prac. Mgr. Jana Jíravová
věd. prac. MUDr. Martin Sněhota
věd. prac. Mgr. Ludmila Žárská

Sekretářka: Dagmar Skaličková
e-mail: skalicd@tunw.upol.cz 
telefon: 585 632 102
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://ulb.upol.cz/

Nahoru

1120 Ústav biologie

Přednosta: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
e-mail: vladimir.divoky@upol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. Mgr. Jiří Novotný, Ph.D.
e-mail: j.novotny@upol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. Mgr. Jiří Novotný, Ph.D.

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. et MUDr. Vladimír Horák

Ostatní členové:                 
odb. as. RNDr. Vlastimila Chalupová, CSc.
odb. as. Mgr. Martina Partschová
věd. a ped. prac. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D. 
věd. a ped. prac. Mgr. Tereza Radošová Muchová, Ph.D.
věd. a ped. prac. RNDr. Leona Rašková Kafková, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Katarína Kapraľová
věd. prac. Mgr. Zuzana Korbašová
věd. prac. Mgr. Barbora Kráľová
věd. prac. Mgr. Zuzana Saxová
věd. prac. Mgr. Dana Šimková, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Ján Štetka
Mgr. Marie Nováková

Sekretářka: Ing. Michaela Krobotová
e-mail: michaela.krobotova@upol.cz 
telefon: 585 632 149
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://new.biologie.upol.cz/

Nahoru

1130 Ústav normální anatomie

Přednosta: doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
e-mail: petr.mlejnek@upol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.
e-mail: katerina.kikalova@upol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky:
odb. as. MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

Ostatní členové:            
prof. MUDr. Vladimír Holibka, DrSc.     
doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.
doc. MVDr. Mária Miklošová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Milada Bezděková
odb. as. RNDr. Miroslav Kutal, CSc.
odb. as. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD
odb. prac. RNDr. Petr Doležel, CSc.
odb. prac. Rudolf Gajdoš
odb. prac. MUDr. Veronika Hůlová
odb. prac. Romana Jánská
odb. prac. Bohdana Machalová
odb. prac. Jiří Plhák
odb. prac. Eliška Růžičková
odb. prac. Mgr. Nikola Skoupá
as. MUDr. Alžběta Beislová 

Externí učitelé:
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.
odb. as. MUDr. Miroslav Homza
odb. as. MUDr. Pavel Sedlák
odb. as. MUDr. Renata Vařeková, Ph.D.
as. MUDr. Matej Halaj
as. Barbora Hanáková
as. MUDr. Lucie Hlaváčová
as. MUDr. Michal Janák

Sekretářka: Bc. Veronika Hájková
e-mail: veronika.hajkova@upol.cz
telefon: 585 632 202
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://www.nan.upol.cz/

Nahoru

1140 Ústav histologie a embryologie

Pověřený vedením: doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc.
e-mail: vojtech.kamarad@upol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Běla Erdösová, Ph.D. 
e-mail: erdos@tunw.upol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci praktické výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D.

Pracovník odpovědný za organizaci praktické výuky Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. Drahomíra Krajčí, CSc.

Ostatní členové: 
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
doc. MUDr. Dimitrilos Krajčí, CS.
odb. as. Mgr. Pavla Lužná, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zdeněk Tauber, CSc.
věd. prac. Mgr. Kateřina Čížková
zdr. lab. Ivana Štetková

Sekretářka: Sylva Habrnalová 
e-mail: hasy@tunw.upol.cz
telefon: 585 632 252
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://www.histology.upol.cz/

Nahoru

1150 Ústav lékařské chemie a biochemie

Přednostka: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
e-mail: jitka.ulrichova@upol.cz 

Zástupce přednostky: doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
e-mail: eva.anzenbacherova@upol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.

Ostatní členové:
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. 
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
prof. RNDr. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc.
doc. MUDr. Josef Bartek, CSc.
doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
doc. RNDr. Daniela Walterová, CSc.
odb. as.. MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.
odb. as. RNDr. Svatava Dvořáčková, CSc.
odb. as. Mgr. Jana Franková, Ph.D.
odb. as. Ing. Adéla Galandáková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.
odb. as. Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Martina Bancířová, Dr.
věd. a ped. prac. Ing. Eva Gabrielová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Veronika Pivodová, Ph.D.
věd. a ped. prac. RNDr. Marika Svrčková, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Martina Zatloukalová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Aleksey Zholobenko, Ph.D.

Sekretářka:  Bc. Iva Tezzelová
e-mail: medchem@tunw.upol.cz
telefon: 585 632 302
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://medchemrs.upol.cz/profil/

Nahoru

1152 Laboratoř buněčných kultur

Vedoucí: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
e-mail: jitka.ulrichova@upol.cz 

Ostatní členové:                
Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.
věd. prac. Ing. Adéla Galandáková, Ph.D.

Telefon: 585 632 302
Adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc 
WWW adresa: http://www.medchem.upol.cz/laborator-bunecnych-kultur.htm

Nahoru

1160 Ústav fyziologie

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
e-mail: jiri.necas@upol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.
e-mail: lenka.bartosikova@upol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc., odb. as. MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.

Ostatní členové:
doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.
odb. as. MVDr. Galina Kuzmina
odb. as. Natalia Sirotina
Lenka Synková

Sekretářka: Marie Hýbnerová
e-mail: marie.hybnerova@upol.cz
telefon: 585 632 352
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/ustavy/ustav-fyziologie/

Nahoru

1170 Ústav mikrobiologie

Přednosta: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
e-mail: kolar@tunw.upol.cz, kolar@fnol.cz  

Zástupce přednosty: doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.
e-mail: petr.hamal@upol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
Bc. Petra Procházková, DiS.

Ostatní členové:                 
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.
odb. as. Mgr. Pavla Kučová
odb. as. MUDr. Yvona Lovečková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Vendula Pudová, Ph.D.
odb. as. Ing. Magdaléna Röderová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavel Sauer, Ph.D.
odb. as. MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D.
odb. as. Mgr. Renata Večeřová
as. MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková, Ph.D. 
as. MDDr. Lucie Svobodová
věd. prac. MUDr. Mgr. Kateřina Bogdanová, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Patrik Mlynárčik, Ph.D.
věd. prac. RNDr.Lucie Navrátilová, Ph.D.

Sekretářka: Eva Přikrylová
e-mail: eva.prikrylova@upol.cz 
telefon: 585 632 402
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/ustavy/ustav-mikrobiologie/

Nahoru

1180 Ústav klinické a molekulární patologie

Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
 e-mail: kolarz@tunw.upol.cz 

Zástupce přednosty: doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.
e-mail: tichym@tunw.upol.cz 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. MUDr. Daniela Kurfürstová (zastupuje odb. as. MUDr. Dagmar Dohnalová)

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.

Ostatní členové:            
doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.
odb. as. MUDr. Dagmar Dohnalová
odb. as. MUDr. Patrik Flodr, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Johana Šrámková Kojecká
odb. as. MUDr. Tomáš Tichý
as. MUDr. Pavla Flodrová
as. MUDr. Gvantsa Kharaishvili, Ph.D.
as. MUDr. Markéta Kolečková
as. MUDr. Jaroslav Michálek
as. MUDr. Zuzana Slobodová
as. MUDr. Barbora Šopíková

Sekretářka: Svatava Matějíková
e-mail: matejiko@tunw.upol.cz 
telefon: 585 632 452
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Přípravna praktik (výuka): Lenka Prokopová
e-mail: lenka.prokopova@upol.cz
telefon: 585 632 458
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://ustavpatologie.upol.cz/

Nahoru

1181 Laboratoř molekulární patologie I

Vedoucí: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Zástupce vedoucího: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Ostatní členové:                 
Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.
Mgr. Barbora Fialová
MUDr. Patrik Flodr, Ph.D.
MUDr. Pavla Flodrová
MUDr. Mariam Gakechiladze
Mgr. Zlata Hušková
Mgr. Mária Janíková
MUDr. Gvantsa Kharaisvili, Ph.D.
Mgr. Jana Knillová, Ph.D.
MUDr. Markéta Kolečková
Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.
Mgr. Monika Levková
Mgr. Petra Lužná
Mgr. Zuzana Pastorková
MUDr. Zuzana Slobodová
Ing. Kateřina Smešný Trtková, CSc.
Mgr. Jana Steigerová, Ph.D.
doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.
Mgr. Michaela Šváchová, Ph.D.
Ing. Bc. Ivo Überall, Ph.D.

WWW adresa: http://ustavpatologie.upol.cz/

Nahoru

1190 Ústav patologické fyziologie

Přednosta: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
e-mail: martin.petrek@upol.cz 

Zástupce přednosty: doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc.
e-mail: dost@tunw.upol.cz 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. 

Ostatní členové:       
doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc.
odb. as. MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Pavel Marcián, Ph.D.
odb. as. MUDr. Iveta Poljaková, Ph.D.
as. MUDr. Alžběta Herodesová
věd. prac. Szergej Cápec, Ph.D.
věd. prac. Lenka Kocourková
věd. prac. Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.
věd. prac. MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
věd. prac. MUDr. Hana Vítovská
věd. prac. Mgr. Veronika Žižková
lab. Mgr. et Mgr. Zdeněk Nosek
lab. Bc. Gabriela Straková

Externí učitelé:
odb. as. MUDr. Ondřej Veselý
as. MUDr. Kateřina Navrátilová

Sekretářka: Bc. Mária Stankušová
e-mail: maria.stankusova@upol.cz 
telefon: 585 632 502
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://pfyziollfup.upol.cz/cast/ 

Nahoru

1210 Ústav farmakologie

Přednosta: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
e-mail: karel.urbanek@upol.cz 

Zástupce přednosty: prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
e-mail: rosta@tunw.upol.cz 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

Ostatní členové:   
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
odb. as. MUDr. Petra Matalová, Ph.D.   
odb. as. MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
odb. as. MUDr. Hana Suchánková
odb. as. Mgr. Pavlína Štrbová

Sekretářka: Dagmar Havelková
e-mail: dagmar.havelkova@upol.cz 
telefon: 585 632 552
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://farmakologie.upol.cz/

Nahoru

1220 I. interní klinika – kardiologická

Přednosta: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA
e-mail: milos.taborsky@fnol.cz 

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D.
e-mail: vlastimil.doupal@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D.
e-mail: vlastimil.doupal@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
e-mail: jan.galuszka@fnol.cz

Ostatní členové:       
prof. MUDr. Robert Hatala, Ph.D., FESC, FACC
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA      
doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.
doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.
doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Popelová, CSc.
doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
odb. as. MUDr. Štěpán Černý, CSc.
odb. as. MUDr. Marián Fedorco
odb. as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
odb. as. MUDr. Yvona Hrčková
odb. as. MUDr. Monika Kamasová
odb. as. MUDr. Eva Kociánová
odb. as. MUDr. David Richter
odb. as. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D.
odb. as. MUDr. Ingrid Sovová
odb. as. MUDr. David Vindiš
as. MUDr. Renáta Aiglová
as. Mgr. Beata Brošová
as. MUDr. Štěpán Hudec
as. MUDr. Eva Střídová

Sekretářka: Mgr. Beata Brošová
e-mail: beata.brosova@fnol.cz 
telefon: 588 443 201
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/1-interni-klinika-kardiologicka/

Nahoru

1230 II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická

Přednosta: doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
e-mail: vlastimil.prochazka@fnol.cz 

Zástupce přednosty: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
e-mail: jiri.ehrmann@fnol.cz 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. MUDr. Věra Loyková

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

Ostatní členové:            
doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.  
doc. MUDr. Ladislav Válka, CSc.  
odb. as. MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zdeněk Berka
osd, as. MUDr. Lukáš Daniš
odb. as. MUDr. Jan Gregar, Ph.D.
odb. as. MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
odb. as. MUDr. Ladislav Luběna
odb. as. MUDr. Jan Ürge, Ph.D.
odb. ad. Mgr. MUDr. Drahomíra Vrzalová
odb. as. MUDr. Lea Zarivnijová
as. MUDr. Diana Bawadekjiová
as. MUDr. Jakub Dvořák
as. MUDr. Andrea Jelínková
as. MUDr. Gabriela Koudelková
as. MUDr. Vít Navrátil
as. MUDr. Markéta Sovová
as. MUDr. Veronika Zborovjanová

Sekretářka: Mgr. Alena Kovaříková
e-mail: alena.kovarikova@fnol.cz 
telefon: 588 443 252
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.fnol.cz/ii--interni-garstroenterologicka-a-hepatologicka-klinika_4.html

Nahoru

1231 Klinika pracovního lékařství

Přednostka: doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
e-mail: marie.nakladalova@fnol.cz 

Zástupce přednostky: odb. as. MUDr. Alena Boriková
e-mail: alena.borikova@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.

Ostatní členové:                
odb. as. MUDr. Helena Vildová, Ph.D.
as. MUDr. Petra Smolková, Ph.D.
MUDr. Michaela Křibská

Sekretářky: 
Eva Frühaufová
e-mail: pracovni@fnol.cz, eva.fruhaufova@fnol.cz 
telefon: 588 443 825

Marie Gregorová
e-mail: pracovni@fnol.cz, marie.gregorova@fnol.cz
telefon: 588 443 527

adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-pracovniho-lekarstvi/

Nahoru

1232 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Přednosta: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
e-mail: vitezslav.kolek@fnol.cz 

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
e-mail: petr.jakubec@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.

Ostatní členové:                
odb. as. MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Juraj Kultan
odb. as. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Monika Žurková, Ph.D.
as. MUDr. Samuel Genzor
as. MUDr. Martina Kotenová
as. MUDr. Aneta Křenková
as. MUDr. Barbora Pastorková
as. MUDr. Petra Smičková

Sekretářka: Zdeňka Langová
e-mail: zdenka.langova@fnol.cz 
telefon: 588 443 559
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.fnol.cz/klinika-plicnich-nemoci-a-tuberkulozy-vyuka-sekce_103.html

Nahoru

1233 Hemato-onkologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
e-mail: tomas.papajik@fnol.cz

Zástupce přednosty: prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
e-mail: edgar.faber@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Ostatní členové:
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.
doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.
doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.
doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
odb. as. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D.
odb. as. Mgr. Jarmila Juráňová
odb. as. RNDr. Martin Novák, Ph.D.
odb. as. MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jana Procházková, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Ivana Skoumalová
odb. as. MUDr. Romana Szotkowská
odb. as. MUDr. Renata Urbanová, Ph.D. 
věd. a ped. prac. MUDr. Martin Čerňan
věd. a ped. prac. RNDr. Martina Divoká, Ph.D. 
věd. a ped. prac. RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D. 
věd. a ped. prac. MUDr. Adam Kuba
věd. a ped. prac. MUDr. Zuzana Kubová
věd. a ped. prac. Mgr. Miroslava Mlynárčiková
věd. a ped. prac. PharmDr. Lenka Nováková, Ph.D.
věd. a ped. prac. MUDr. Aleš Obr 
věd. a ped. prac. MUDr. Miroslava Palová
věd. a ped. prac. RNDr. Zuzana Pikalová
věd. a ped. prac. MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
věd. a ped. prac. doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
věd. a ped. prac. MUDr. Zuzana Rusiňáková
věd. a ped. prac. MUDr. Pavlína Ryznerová
věd. a ped. prac. Mgr.  Luděk Slavík, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Jana Úlehlová
věd. a ped. prac. MUDr. Lucia Vráblová

Sekretářka: Dana Bendová
e-mail: dana.bendova@fnol.cz
telefon: 588 444 305
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.fnol.cz/hemato-onkologicka-klinika_8.html

Nahoru

1240 III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická

Přednosta: prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
e-mail: josef.zadražil@fnol.cz

Zástupce přednosty: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
e-mail: pavel.horak@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.

Ostatní členové:
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. 
doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
odb. as. MUDr. Ladislav Faltýnek, CSc.
odb. as. MUDr. Milan Halenka, Ph.D.
odb. as. MUDr. Miroslav Hrubý, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Zdenka Kosatíková
odb. as. MUDr. Rudolf Metelka, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Jiří Orság
odb. as. MUDr. Martina Skácelová
odb. as. MUDr. Jiří Vymětal, Ph.D.
odb. as. MUDr. Kamil Žamboch 
odb. as. MUDr. Martin Žurek, Ph.D.
as. MUDr. Lubica Cibičková
as. MUDr. Daniela Číhalíková
as. MUDr. Jaromíra Gajdová
as. MUDr. Dominika Goldmanová
as. MUDr. Viktor Klementa
as. MUDr. Anna Klíčová
as. MUDr. Ondřej Krystyník
as. MUDr. Eva Lokočová
as. MUDr. Kateřina Loyková
as. MUDr. Jan Schovánek
as. MUDr. Markéta Schubertová
as. MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.

Sekretářka: Dana Sedláčková
e-mail: dana.sedlackova@fnol.cz, sdana@tunw.upol.cz
telefon: 588 443 384
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://public.fnol.cz/www/3ik/index.htm

Nahoru

1246 Centrum pro výuku infekčního lékařství

Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.
e-mail: pavel.chalupa@bulovka.cz

Zástupce vedoucího: doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
e-mail: ludek.roznovsky@fno.cz

Ostatní členové:
odb. as. MUDr. Antonín Bařinka
odb. as. MUDr. Lubomíra Hozáková
odb. as. Mgr. MUDr. Radomír Křenek, MBA 
odb. as. MUDr. Jana Mikšíková
odb. as. MUDr. Lenka Petroušková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zdeněk Prokeš
odb. as. MUDr. Jan Smýkal
odb. as. MUDr. Petr Širůček
odb. as. MUDr. Alena Zeidlerová
odb. as. MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.

Středomoravská nemocniční a. s., o. z.
Nemocnice Prostějov, Infekční oddělení:

Primář: odb. as. MUDr. Zdeněk Prokeš
telefon: 582 315 333
adresa: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

Klinika infekčního lékařství FN Ostrava:
Přednosta: doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
telefon: 597 374 278
adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
WWW adresa: http://www.fno.cz/klinika-infekcniho-lekarstvi

Sekretářka: Ivana Fjuryová
email: ivana.fjuryova@fno.cz
tel: 597 373 480
adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Nahoru

1250 Radiologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
e-mail: herman@fnol.cz

Zástupce přednosty: doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D.
e-mail: mcernam@seznam.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D.

Ostatní členové:
prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. 
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
odb. as. MUDr. Eva Čecháková 
odb. as. MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D. 
as. MUDr. David Chmela
as. MUDr. Karol Kovačič
as. MUDr. Jan Macek
as. MUDr. Jana Štenclová

Sekretářka: Kamila Tamásfi
e-mail: kamila.tamasfi@fnol.cz 
telefon: 588 443 480
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/radiologicka-klinika/

Nahoru

1251 Klinika nukleární medicíny

Přednosta: doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
tel.: 588 444 260, email: pavel.koranda@fnol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Iva Metelková, Ph.D.
email: iva.metelkova@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. Iva Metelková, Ph.D.

Ostatní členové:
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.
odb. as. MUDr. Lenka Henzlová
odb. as. Mgr. Pavel Karhan
odb. as. Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

Sekretářka: Mgr. Lenka Konečná
tel.: 588 444 262
e-mail: lenka.konecna@fnol.cz
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-nuklearni-mediciny/

Nahoru

1255 Onkologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
e-mail: onkologie@fnol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.
email: karel.cwiertka@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.

Ostatní členové:
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.
doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
doc. MUDr. David Vrána, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Petr Beneš, Ph.D.
odb. as. MUDr. Hana Kalábová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA 
odb. as. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
as. MUDr. Marie Bartoušková
as. MUDr. Jan Cincibuch, Ph.D.
as. MUDr. Radmila Lemstrová
as. MUDr. Lucie Lukešová
as. MUDr. Martina Machačová
as. MUDr. Marcel Matzenauer
as. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA
as. MUDr. Martina Spisarová
as. MUDr. Denisa Vitásková
as. MUDr. Zuzana Vlachová
as. MUDr. Michaela Zezulová, Ph.D.

Sekretářka: Jana Novotná
e-mail: jana.novotna@fnol.cz
telefon: 588 444 295
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.fnol.cz/onkologicka-klinika_15.html 

Nahoru

1260 Neurologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
e-mail: petr.kanovsky@fnol.cz

Zástupce přednosty: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
e-mail: jan.mares@upol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství: 
odb. as. MUDr. Zuzana Grambalová

Ostatní členové:
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.
odb. as. MUDr. Andrea Bártková, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Tomáš Dorňák, Ph.D.
odb. as. MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Michal Král, Ph.D.
odb. as. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
odb. as. MUDr. Pavel Otruba, MBA
odb. as. MUDr. Tomáš Veverka, Ph.D.
as. MUDr. Jan Bardoň
as. MUDr. Tereza Bartoníková
as. PaeDr. Miloslava Čecháčková
as. MUDr. David Franc
as. MUDr. Lenka Hvizdošová
as. MUDr. Sandra Kurčová
as. MUDr. Tereza Svrčinová
as. MUDr. Miroslav Vaštík

Sekretářka: Mgr. Hana Hettychová
e-mail: hana.hettychova@fnol.cz
telefon: 588 443 401
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.fnol.cz/neurologicka-klinika_12.html

Nahoru

1270 Klinika psychiatrie

Přednosta: prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
e-mail: prasko@fnol.cz  

Zástupce přednosty: prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
e-mail: klaralat@centrum.cz  

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.  

Ostatní členové:                
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
odb. as. Mgr. Snežana Cakirpaloglu
odb. as. MUDr. Andrea Cinculová
odb. as. MUDr. Martina Hunková
odb. as. MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
odb. as. PhDr. Petra Kasalová
odb. as. MUDr. Dana Kylarová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Aneta Sandoval
odb. as. MUDr. Zuzana Sigmundová 
odb. as. MUDr. Jarmila Šmoldasová
odb. as. prim. MUDr. Anežka Ticháčková
odb. as. MUDr. Kristýna Vrbová 
as. MUDr. Bc. Aleš Grambal, Ph.D.
as. MUDr. Miroslav Hajda 
as. MUDr. Barbora Krnáčová
as. MUDr. Barbora Talová
as. PhDr. Marie Ocisková, Ph.D.
odb. prac. MUDr. Petra Havlíková

Sekretářka: Bc. Petra Smičková
e-mail: petra.smickova2@fnol.cz 
telefon: 588 443 503
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-psychiatrie/

Nahoru

1280 Dětská klinika

Přednosta: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
e-mail: mihal@tunw.upol.cz

Zástupce přednosty: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
e-mail: dagmar.pospisilova@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. Hana Flögelová, Ph.D. 

Ostatní členové:
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Jan Hálek, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Jiří Houda, Ph.D.
odb. as. Sabina Kaprálová
odb. as. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Vendula Látalová
odb. as. MUDr. Barbora Ludíková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Anna Medková
odb. as. MUDr. Eleni Mikušková 
adb. as. MUDr. Kateřina Navrátilová
odb. as. MUDr. Marta Neklanová 
odb. as. MUDr. Daniela Potyszová
odb. as. MUDr. Vratislav Smolka
odb. as. MUDr. Lucie Stašková
odb. as. MUDr. Lucie Sulovská
odb. as. MUDr. Lenka Šigutová 
odb. as. MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.
Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.
RNDr. Dana Šubová, Ph.D.

Sekretářka: Mgr. Hana Danyi
e-mail: hana.danyi@fnol.cz 
telefon: 588 444 403
adresa: Puškinova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.detskaklinika.cz/

Nahoru

1282 Laboratoř dědičných metabolických poruch

Vedoucí: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
e-mail: tomasadam@gmail.com

Ostatní členové:
Mgr. David Friedecký, Ph.D.
RNDr. Eva Hlídková

telefon: 585 416 555, 585 853 228
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://ldmp.upol.cz/

Nahoru

1290 Klinika chorob kožních a pohlavních

Přednosta: odb. as. MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
e-mail: tichy.martin.jun@fnol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Martina Bienová, Ph.D.
e-mail: martina.bienova@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. Martina Bienová, Ph.D.

Ostatní členové:
doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.
odb. as. MUDr. Iva Karlová
odb. as. MUDr. Renata Kopová
odb. as. MUDr. Jan Šternberský
odb. as. MUDr. Linda Vavříková

Sekretářka: Lenka Králová
e-mail: lenka.kralova@fnol.cz
telefon: 588 444 501
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-chorob-koznich-a-pohlavnich/

Nahoru

1310 I. chirurgická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
e-mail: cestmir.neoral@fnol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Pavel Skalický, Ph.D.
e-mail: pavel.skalicky@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.
e-mail: vladimir.kral@fnol.cz 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky v angličtině:
odb. as. MUDr. Katherine Vomáčková, Ph.D. 
e-mail: katherine.vomackova@fnol.cz 

Ostatní členové:
prof. MUDr. Michael Dlouhý, CSc. 
prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.
doc. MUDr. René Aujeský, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D. 
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.
doc. MUDr. Radek Vrba, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Linda Bébarová
odb. as. MUDr. Ladislav Blahut
odb. as. MUDr. Adolf Gryga, CSc.
odb. as. MUDr. Jiří Halama
odb. as. MUDr. Jan Hanuliak
odb. as. MUDr. Rostislav Horáček, Ph.D.
odb. as. MUDr. Martina Horáková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Josef Chudáček, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Petr Janda
odb. as. MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.
odb. as. MUDr. Dušan Klos, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Andrea Koukalová
odb. as. MUDr. Jiří Kysučan, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
odb. as. MUDr. Lucie Ľubušká, Ph.D.
odb. as. MUDr. Tomáš Malý, Ph.D.
odb. as. MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.
odb. as. MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D.
odb. as. MUDr. Matej Škrovina, Ph.D.
odb. as. MUDr. Ivan Švach, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jana Tesaříková
odb. as. MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc.
odb. as. MUDr. Nora Zlámalová
as. MUDr. Michal Gregořík
as. MUDr. Lucie Hlaváčová
as. MUDr. Jan Kovařík
as. MUDr. Ján Palčák
as. MUDr. Juraj Riško
as. MUDr. Tomáš Řezáč
as. MUDr. Martin Stašek

Sekretářka: Renáta Musilová
e-mail: renata.musilova@fnol.cz
telefon: 588 443 335
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.fnol.cz/i--chirurgicka-klinika_1.html

Nahoru

1311 Klinika anesteziologie, resuscitace a intezivní medicíny

Pověřená přednostka: odb. as. MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
e-mail: olga.klementova@fnol.cz, olga.klementova@upol.cz 

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Lenka Doubravská
e-mail: lenadoub@seznam.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. MUDr. Lenka Doubravská 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. Zbyňka Petrová

Pracovník odpovědný za organizaci výuky angličtině:
odb. as. MUDr. Lenka Doubravská

Ostatní členové:
doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA 
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
odb. as. MUDr. Anny Amanatidu
odb. as. MUDr. Karel Axmann
odb. as. MUDr. Jan Behúň
odb. as. MUDr. Barbora Bertová
odb. as. MUDr. Pavel Cvrkal
odb. as. MUDr. Kateřina Dostálová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Michaela Drašková
odb. as. MUDr. Jana Frančáková
odb. as. MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zuzana Gallová
odb. as. MUDr. Roland Görcs
odb. as. MUDr. Jarmila Hložková
odb. as. MUDr. Michaela Hrnčířová
odb. as. MUDr. Pavla Hrnčířová
odb. as. MUDr. Martin Hudeček
odb. as. MUDr. Lucie Jurečková
odb. as. MUDr. Bronislav Klementa
odb. as. MUDr. Iva Konečná
odb. as. MUDr. Jiřina Koutná
odb. as. MUDr. David Krch
odb. as. MUDr. Judit Matlochová
obb. as. MUDr. Andrea Marešová
odb. as. MUDr. Markéta Michlová
odb. as. MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jan Papajk
odb. as. MUDr.Branislav Papajčík
odb. as. MUDr. Martin Peter
odb. as. MUDr. Jana Petrová
odb. as. MUDr. Marek Pieran
odb. as. MUDr. Iveta Poljaková
odb. as. MUDr. Hana Pomajbíková
odb. as. MUDr. Libuše Pospíšilová
odb. as. MUDr. Jakub Raimr
odb. as. MUDr, Ivana Rešková
odb. as. MUDr. Ctirad Sedlák
odb. as. MUDr. Lenka Semanová
odb. as. MUDr. Monika Skácel
odb. as. MUDr. Václav Staněk
odb. as. MUDr. Daniel Šiška
odb. as. MUDr. Jiří Špaňhel
odb. as. MUDr. Hana Špaňhelová
odb. as. MUDr. Peter Štrba
odb. as. MUDr. Lenka Uhliarová
odb. as. MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Jiří Vlček
odb. as. MUDr. Ivana Vychodilová
odb. as. MUDr. Barbora Zelená

Sekretářka: Ing. Eva Copková
e-mail: eva.copkova@fnol.cz
telefon: 588 443 816
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-anesteziologie-resuscitace-a-intenzivni-mediciny/

Nahoru

1312 Neurochirurgická klinika

Přednosta: doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
e-mail: miroslav.vaverka@fnol.cz

Zástupce přednosty pro léčebnou péči: doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
e-mail: lumir.hrabalek@fnol.cz

Zástupce přednosty pro výuku a vědu: doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.
e-mail: david.krahulik@fnol.cz

Ostatní členové:
odb. ac. MUDr. Martin Gabryš
odb. ac. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D.
odb. as. MUDr. Tomáš Wanek
as. MUDr. Matěj Halaj
as. MUDr. Martin Hampl
as. MUDr. Vlastimil Novák
as. MUDr. Přemysl Stejskal

Sekretářka: Vladislava Benešová
e-mail: vladislava.benesova@fnol.cz
telefon: 588 443 451
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/neurochirurgicka-klinika/

Nahoru

1315 II. chirurgická klinika - cévně-transplantační

Přednosta: prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
e-mail: petr.bachleda@fnol.cz

Zástupce přednosty: doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
e-mail: petr.utikal@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství: doc. MUDr. Jiří Herman, Ph.D.
e-mail: jiri.herman@fnol.cz

Ostatní členové:
prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
odb. as. MUDr. Petr Dráč, Ph.D.
odb. as. MUDr. Monika Hrabalová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jana Janečková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Michal Laca
odb. as. MUDr. Markéta Mocňáková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zdeněk Sekanina
odb. as. MUDr. Vítězslav Vaverka
odb. as. MUDr. Pavel Xinopulos

Sekretářka: Klásková Drahomíra
e-mail: drahomira.klaskova@fnol.cz
telefon: 588 442 401
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/2-chirurgicka-klinika-cevne-transplantacni/

Nahoru

1320 Ortopedická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
e-mail: jiri.gallo@fnol.cz

Asistentka přednosty: Mgr. Silvie Zdražilová
e-mail: silvie.zdrazilova@fnol.cz

Zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc.
e-mail: miroslav.pach@fnol.cz

Ostatní členové:
doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc.
odb. as. MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jiří Lošťák
as. MUDr. Tomáš Doubek
as. MUDr. Martina Dygrýnová
as. MUDr. Erik Fidler
as. MUDr. Martin Hobza
as. MUDr. Miroslava Mrňková
as. MUDr. Eva Nieslaniková
as. MUDr. Petr Obhlídal  

Sekretářka pro výuku: Bronislava Kalinová
e-mail: kalinb@fnol.cz
telefon: 588 443 533, 3581, 4831
adresa: I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/ortopedicka-klinika/

Nahoru

1321 Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace

Přednostka: prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
e-mail: eliska.sovova@fnol.cz

Ostatní členové:
odb. as. MUDr. Jana Malinčíková, Ph.D. 
MUDr. Markéta Kaletová
MUDr. Oldřich Masný
MUDr. Tereza Pokorná
MUDr. Lenka Štégnerová

Sekretářka: Kateřina Hřivnová
e-mail: katerina.hrivnova@fnol.cz
telefon: 588 443 585
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.fnol.cz/klinika-telovychovneho-lekarstvi-a-kardiovaskularni-rehabilitace_23.html

Nahoru

1330 Urologická klinika

Přednosta: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
e-mail: vladimir.student@fnol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Milan Král, Ph.D. 
e-mail: milan.kral@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.

Ostatní členové:
doc. MUDr. Jan Báňa, CSc.
doc. MUDr. František Záťura, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Eva Burešová
odb. as. MUDr. Vladimír Černý
odb. as. MUDr. Michal Grepl, Ph.D.
odb. as. MUDr. Igor Hartmann
odb. as. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.
as. MUDr. Vladimír Študent

Sekretářka: Ilona Oklešťková
e-mail: ilona.oklestkova@fnol.cz
telefon: 588 443 461
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.urol.cz 

Nahoru

1340 Porodnicko-gynekologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
e-mail: radovan.pilka@fnol.cz

Zástupce přednosty: prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
e-mail: ivana.oborna@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. MUDr. Mgr. Petr Závodný, CSc.

Ostatní členové:
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
odb. as. Mgr. MArcela Annenková
odb. as. MUDr. Lubomír Dubrava
odb. as. MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
odb. as. MUDr. Daniel Gágyor 
odb. as. MUDr. PhDr. Mgr. Lenka Hansmanová, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Pavel Hejtmánek
odb. as. MUDr. Karel Huml
odb. as. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zuzana Maškulíková
odb. as. MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MB
odb. as. MUDr. Jitka Zvonařová Skalická
odb. as. MUDr. Soňa Šuláková
odb. as. MUDr. Marie Turková 
odb. as. MUDr. Jan Vodička
as. MUDr. Vojtěch Bodnár
as. MUDr. Jozef Hambálek
as. MUDr. Veronika Jančeková
as. MUDr. Veronika Kolářová
as. MUDr. Martin Maděrka
as. MUDr. Martina Študetová
odb. prac. MUDr. Veronika Durdová
odb. prac. MUDr. Eliška Hostinská
odb. prac. MUDr. Tereza Kratochvílová
odb. prac. MUDr. Radim Marek
odb. prac. MUDr. Petra Slunská
odb. prac. MUDr. Aleš Sobek
odb. prac. MUDr. Michaela Maděrková Tozzi 

Externí pracovníci:
odb. as. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.
odb. as. MUDr. Veronika Frísová, MBA
odb. as. MUDr. Tomáš Kilián
odb. as. MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
odb. as. MUDr. Petr Polák, CSc.

Sekretářka: Zuzana Zachari
e-mail: zuzana.zachari@fnol.cz
telefon: 588 444 103
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.fnol.cz/porodnicko-gynekologicka-klinika_19.html 

Nahoru

1350 Oční klinika

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
e-mail: jiri.rehak@fnol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
e-mail: oldrich.chrapek@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

Ostatní členové:
odb. as. MUDr. Barbora Bábková
odb. as. MUDr. Zdeněk Fryšák
odb. as. MUDr. Barbora Chrapková
odb. as. MUDr. Jaroslav Karhan
odb. as. MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
odb. as. MUDr. Klára Marešová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Petr Mlčák
odb. as. MUDr. Zuzana Prachařová
odb. as. MUDr. Juraj Šimičák
odb. as. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO
odb. as. MUDr. Irena Šínová, FEBO
odb. as. MUDr. Ondřej Vláčil
as. MUDr. Petra Haluzová
as. MUDr. Martina Rybáriková

Sekretářka: Lenka Strejčková
e-mail: lenka.strejckova@fnol.cz
telefon: 588 444 202
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: https://www.fnol.cz/ocni-klinika_14.html 

Nahoru

1360 Otolaryngologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
e-mail: stareki@fnol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
e-mail: richard.salzman@fnol.cz 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
odb. as. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. 

Ostatní členové:
odb. as. MUDr. Tomáš Bakaj, Ph.D.
odb. as. MUDr. Martin Brož, Ph.D.
odb. as. MUDr. Faisal Hitari, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jan Heřman
odb. as. MUDr. Zdeněk Hložek, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Jiří Hoza
odb. as. MUDr. Csaba Hučko
odb. as. MUDr. Zuzana Pokorná
odb. as. MUDr. Eva Studecká
odb. as. MUDr. Radan Vidura, Ph.D.
as. MUDr. Tereza Slavíčková
as. MUDr. Petra Šulavíková

Sekretářka: Mgr. Alena Vyroubalová
e-mail: alena.vyroubalova@fnol.cz
telefon: 588 444 186
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/ortopedicka-klinika/

Nahoru

1370 Kardiochirurgická klinika

Přednosta: prof. MUDr.Vladimír Lonský, Ph.D.
e-mail: vladimir.lonsky@fnol.cz

Ostatní členové:
doc. MUDr. Marek Gwozdziewicz, Ph.D.
odb. as. MUDr. Martin Kaláb 
odb. as. MUDr. Petr Šantavý, Ph.D.
odb. as. MUDr. Martin Šimek, Ph.D.

Sekretářka: Renáta Musilová
e-mail: renata.musilova@fnol.cz
telefon: 588 443 335
adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.fnol.cz/kardiochirurgicka-klinika_10.html

Nahoru

1390 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Pověřen vedením: doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
e-mail: peter.tvrdy@fnol.cz

Zástupce přednosty: odb. as. MUDr. Karin Chytilová, Ph.D.
e-mail: karin.chytilova@fnol.cz

Ostatní členové:
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
odb. as. MUDr. Dagmar Hanáková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Petr Heinz
odb. as. MDDr. David Král
odb. as. MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Vladislav Moťka
odb. as. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.
odb. as. MUDr. Vítězslav Zbořil, Ph.D.
as. MDDr. Martin Bezděk
as. MDDr. Lenka Blažková
as. MDDr. David Diblík
as. MDDr. Jakub Fabián
as. MDDr. Michal Mozola

Sekretářka: Radka Dosoudilová
e-mail: radka.dosoudilova@fnol.cz  
telefon: 588 444 552
adresa: I. Pavlova 6., 775 20 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-ustni-celistni-a-oblicejove-chirurgie/

Nahoru

1410 Klinika zubního lékařství

Přednosta: doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
e-mail: spidlenm@tunw.upol.cz
tel.: 585 418 126

Zástupce přednosty:
odb. as. MUDr. Simona Kaprálová, Ph.D.
e-mail: kapralov@tunw.upol.cz

odb. as. MUDr. Jitka Lichnovská, CSc.
e-mail: lichnovj@tunw.upol.cz

Ostatní členové:
prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
doc. MUDr. Marcela Bernardová, CSc.
doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.
doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jarmila Badalová
odb. as. MDDr. Tomáš Buchta
odb. as. MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D.
odb. as. MUDr. Miluše Dufková
odb. as. MUDr. Miroslav Havlík
odb. as. MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D.
odb. as. MUDr. Martin Kotas, Ph.D.
odb. as. MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.
odb. as. Yulia Morozova, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Petr Pírek, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
odb. as. MUDr. Eva Sedlatá Jurásková, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Joseph Sheety
odb. as. MUDr. Marie Štefková, CSc.
odb. as. MDDr. Iva Voborná, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Zdeňka Zapletalová, Ph.D.
odb. as. MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.
as. Basel Azar, DDs, MSC
as. MDDr. Šimon Belák
as. MDDr. Barbora Daňková
as. MDDr. Sandra Hilbertová
as. MDDr. Pavel Holík
as. MDDr. Petr Jirásek
as. MDDr. Alexandr Jusku
as. MDDr. Petra Kamínková
as. MDDr. Matouš Kašpar
as. MDDr.Tomáš Kovalský
as. MDDr. Nicole Králičková
as. MDDr. Barbora Novotná
as. MUDr. Věra Polanská 
as. MDDr. Jarmila Svobodová
as. MDDr. Barbora Vágnerová
odb. prac. doc. Dr. Pitr Fudalej, PhD
odb. prac. Milad Hammal, DDS
odb. prac. MDDr. Jana Jánská
odb. prac. MUDr. Věra Konečná
odb. prac. MUDr. Magdaléna Koťová, Ph.D.
odb. prac. MUDr. Ivo Marek, Ph.D.
odb. prac. MUDr. Agata Mohammad
odb. prac. MUDr. Radek Mounajjed, Ph.D.
odb. prac. MUDr. Milada Stehlíková

Sekretářky:
Zuzana Křížková
e-mail: zuzana.krizkova@fnol.cz
telefon: 585 859 246

Hana Svobodová
e-mail: svobodova@upol.cz
telefon: 585 859 232

adresa: Palackého 12, 772 00 Olomouc
WWW adresa: http://www.kzl.upol.cz 

Nahoru

1420 Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Přednosta: doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
e-mail: peter.ondra@fnol.cz

stupce přednosty pro výuku: odb. prac. MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.
e-mail: m.dobias@upol.cz

Ostatní členové:
doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc.
odb. as. Mgr. Vladimír Halouzka, Ph.D.
odb. prac. Ing. Ivo Válka, CSc.

Sekretářka: Lenka Vilímcová
e-mail: lenka.vilimcova@upol.cz
telefon: 585 632 602
adresa: Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/ustavy/ustav-soudniho-lekarstvi-a-medicinskeho-prava/

Nahoru

1430 Ústav preventivního lékařství

Přednostka: doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
e-mail: helena.kollarova@upol.cz

Zástupce přednostky: odb. as. Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D.
e-mail: katerina.azeem@upol.cz 

Ostatní členové:
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
doc. RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D.
odb. as. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jana Vlčková, Ph.D. 

Sekretářka: Jarmila Bečvářová
e-mail: jarmila.becvarova@upol.cz
telefon: 585 632 652
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/ustavy/ustav-preventivniho-lekarstvi/

Nahoru

1440 Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Přednostka: doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
e-mail: dagmar.horakova@upol.cz 

Zástupce přednosty: doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.
e-mail: alena.petrakova@upol.cz 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.
e-mail: lubica.jurickova@upol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
odb. as. Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D.
e-mail: tereza.vrbova@upol.cz 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky General Medicine:
odb. as. PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
e-mail: miloslav.klugar@upol.cz

Ostatní členové:
doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
odb. as. MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D. 
odb. as. PaeDr. Dagmar Tučková, Ph.D.

Externisté:
MUDr. Erik Beisl
MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.
Bc. Veronika Čtvrtlíková
ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.
MUDr. Yvona Hrčková
MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek
MUDr. Radomír Maráček
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Sekretářka: Mgr. Iveta Turovská
e-mail: iveta.turovska@upol.cz
tel: 585 632 702
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://www.usl.upol.cz 

Nahoru

1441 Centrum základních výkonů ve zdravotnictví

Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
e-mail: jana.mareckova@upol.cz

Asistentky: 
Mgr. Veronika Aplová
e-mail: veronika.aplova@upol.cz 
phone: 585 632 711

Mgr. Hana Pokorná
e-mail: hana.pokorna@upol.cz
phone: 585 632 711

Bc. Petra Škárková, DiS
e-mail: petra.skarkova@upol.cz

Sekretářka: Mgr. Iveta Turovská
e-mail: iveta.turovska@upol.cz
tel: 585 632 702
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://czvz.upol.cz/ 

1450 Ústav imunologie

Přednosta: prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
e-mail: milan.raska@upol.cz

Zástupce přednosty pro výuku: odb. as. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
e-mail: krupka.olomouc@gmail.com 

Zástupce přednosty pro LP: odb. as. MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D. 
e-mail: zuzana.hermanova@upol.cz

Ostatní členové:
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.
odb. as. Ing. Eva Kriegová, Dr.
odb. as. RNDr. Marta Ordeltová
as. MUDr. Mojmír Račanský
věd. a ped. prac. Ing. Regina Fillerová
věd. a ped. prac. Mgr. Milada Stuchlová Horynová, Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Lucie Barkocziová
výzk. prac. Mgr. Lýdie Czerneková
výzk. prac. Mgr. Tereza Dýšková. Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Gabriela Gabčová
výzk. prac. Mgr. Jana Jemelková
výzk. prac. Mgr. Petr Kosztyu, Ph.D.
výzk. prac. Gayane Manukyan, MD, Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Anna Mikulková
výzk. prac. Mgr. Petra Schneiderová
výzk. prac. Mgr. Anna Sťahelová
výzk. prac. Mgr. Kateřina Zachová, Ph.D.

Sekretářka: Mgr. Jana Rábková
e-mail: jana.rabkova@upol.cz
telefon: 585 632 752
adresa: Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
WWW adresa: http://new.imunologie.upol.cz

Nahoru

1460 Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností

Pověřena vedením: Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
e-mail: eliska.sovova@fnol.cz

Zástupce pro výuku: odb. as. MUDr. Oto Košta, Ph.D.
e-mail: oto.kosta@upol.cz

Technik: Ing. Luděk Kaprál

Ostatní členové:
odb. as. MUDr. Jaromír Bertlík (e-mail dr.bertlik@akuna.net)
odb. as. MUDr. Libor Kvapil (e-mail liqap@seznam.cz)
odb. as. MUDr. Helena Stárková (e-mail starkova.h@seznam.cz)
odb. as. MUDr. Jarmila Ševčíková (e-mail jarmilars@seznam.cz

Sekretář: Ing. Luděk Kaprál
e-mail: ludek.kapral@upol.cz
telefon: 585 632 864
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://www.lf.upol.cz/centesimo 

1461 Centrum pro výuku urgentní medicíny

Pověřený vedoucí: odb. as. MUDr. Vladislav Kutěj
e-mail: vladislav.kutej@fnol.cz

Ostatní pracovníci:
odb. as. MUDr. Ján Behúň
odb. as. MUDr. Emil Berta, Ph.D.
odb. as. MUDr. Břetislav Bolard
odb. as. MUDr. Oldřich Dobeš
odb. as. MUDr. Hynek Fiala, Ph.D.
odb. as. Mgr. et Mgr. Michaela Gehrová
odb. as. MUDr. František Horák
odb. as. MUDr. Karin Kaňkovská
odb. as. MUDr. Milan Kocián
odb. as. MUDr. Tereza Kopecká
odb. as. MUDr. Malvína Křivánková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jiří Lysák
odb. as. MUDr. Stanislav Popela
odb. as. MUDr. Petr Přibyl
odb. as. MUDr. Jaromír Samuel
odb. as. MUDr. Petr Šmejkal
odb. as. MUDr. Eva Štěpánková
odb. as. MUDr. Jan Zarivnij
as. MUDr. Václav Staněk

Sekretářka: Bc. Radka Hochmannová
e-mail: radka.hochmannova@fnol.cz 
telefon: 588 442 650, 588 442 922
adresa: I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

1660 Ústav lékařské genetiky

Pověřen vedením: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
e-mail: martin.prochazka@fnol.cz

Zástupce přednosty: doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
e-mail: radek.vrtel@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství:
odb. as. RNDr. Pavlína Čapková, Ph.D.
e-mail: pavlina.capkova@fnol.cz

Ostatní členové: 
doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
odb. as. RNDr. Kateřina Adamová Ph.D.
odb. as. MUDr. Václava Curtisová, MSC
odb. as. Mgr. Mária Janíková, Ph.D.
odb. prac. MUDr. Renáta Černičková
odb. prac. MUDr. Enkhjargalan Mracká
odb. prac. MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
odb. prac. MUDr. Lucia Punová
odb. prac. MUDr. Júlia Štellmachová
odb. prac. MUDr. Tereza Veberová
obb. prac. MUDr. Šárka Vejvalková
ped., věd. a výuk. prac. Mgr. Zuzana Čapková
ped., věd. a výuk. prac. Mgr. Romana Kratochvílová
ped., věd. a výuk. prac. Mgr. Kristýna Kolaříková

Sekretářka: Vladimíra Drgová
e-mail: vladimira.drgova@fnol.cz
telefon: 588 444 463, 588 445 966
adresa: I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
WWW adresa: http://www.fnol.cz/ustav-lekarske-genetiky_46.html

Nahoru

1710 Centrum pro výuku cizích jazyků

Vedoucí: odb. as. Mgr. Pavel Kurfürst
e-mail: pavel.kurfurst@upol.cz  

Ostatní členové:                
odb. as. Mgr. Dagmar Hrabalová
odb. as. Mgr. Aleš Manda
odb. as. Mgr. Petra Nováčková
odb. as. Mgr. Lenka Podhorná  

telefon: 585 632 971
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://cja.upol.cz

Nahoru

Nahoru

1911 Správa budov

Vedoucí: Petr Zlámal
tel.: 585 632 901
e-mail: zlamaplf@tunw.upol.cz
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Nahoru

1912 Centrum pro práci s laboratorními zvířaty

Vedoucí: MVDr. Dalibor Doležal     
tel.: 585 632 941

adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Nahoru

1950 Informační středisko

Vedoucí: Mgr. Veronika Kopečná
tel.: 585 632 951
e-mail: veronika.kopecna@upol.cz
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Nahoru

1960 Ústav molekulární a translační medicíny

Ředitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
e-mail: hajduchm@gmail.com

Vědecká ředitelka: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
e-mail: jitka.ulrichova@upol.cz

Operační ředitel: Mgr. Miroslav Dvořák, Ph.D.
e-mail: miroslav.dvorak@upol.cz

Ostatní členové:
věd. prac. MUDr. Emil Berta, Ph.D.
věd. prac. Ing. Soňa Gurská, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Hana Janečková, Ph.D. 
věd. prac. MUDr. Gvantsa Kharaishvili, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Monika Levková
věd. prac. Mgr. Kateřina Mičová, Ph.D. 
věd. prac. doc. Pharm. Dr. Petr Pávek, Ph.D.
věd. prac. RNDr. Jan Šarek, Ph.D.  
věd. prac. Mgr. Jana Vrbková, Ph.D.
projektový manager Ing. Mgr. Arnošt Rybář
PR manager Mgr. Peter Vabek

Sekretářka: Mgr. Martina Smitalová
e-mail: martina.smitalova@upol.cz 
telefon: 585 632 081
adresa: Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc 
WWW adresa: http://www.umtm.cz/ 

Nahoru

1961 Laboratoř integrity genomu

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Bártek, Ph.D.
e-mail: jiri.bartek@upol.cz

Ostatní členové:
ped. a věd. výzk. prac. Mgr. Ján Gurský, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Majera Dušana, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Pavlína Dušková
věd. prac. Mgr. Barbora Fialová
věd. prac. RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Katarína Chromá
věd. prac. Mgr. Juraj Kramara, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Kateřina Křížová
věd. prac. Mgr. Martin Mistrík, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Iva Protivánková
věd. prac. Mgr. Zdeněk Škrott
věd. prac. Mgr. Zsófia Turi
věd. prac. Mgr. Eva Veselá
věd. prac. MUDr. Masayuki Yamada, Ph.D.

Sekretářka: Hana Tkadlecová
e-mail: hana.tkadlecova@upol.cz
telefon 585 632 081
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc 

Nahoru

1962 Laboratoř molekulární patologie II

Nahoru

1963 MedChem

věd. prac. Ing. Kristýnay Bürglová, Ph.D.
věd. prac. Vanesa Gimenez Navarro, Ph.D., M.Sc.
věd. prac. Ksenija Kisseldova, Ph.D., M.Sc.
věd. prac. Mgr. Claire Suzanne McMaster, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Ivo Messina, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Eva Schütznerová, Ph.D.
věd. prac. Ing. Mgr. Václav Bazgier
věd. prac. RNDr. Lucie Brulíková
věd. prac. Ing. Radim Horák
věd. prac. Ing. Yana Okorochenkova, Ph.D.

1969 Laboratoř experimentální medicíny

Vedoucí: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
e-mail: hajduchm@gmail.com  

Pracovník odpovědný za vedení akreditovaného Cytogenetického pracoviště:
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.

Ostatní členové:              
doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Mgr. Kushboo Agrawal
Mgr. Andrea Benedíková  
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
MVDr. Dalibor Doležal, MBA
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Mgr. Ivo Frydrych, Ph.D.
Mgr. Dušan Holub
Mgr. Sylwia Jančík, Ph.D.
Mgr. Marta Khoylou, Ph.D.
Mgr. Magdalena Megová
Mgr. Petr Konečný
Mgr. Tomáš Oždian
Mgr. Soňa Purová
Mgr. Jiří Řehulka
MUDr. Josef  Srovnal, Ph.D.
Mgr. Jana Stránská, Ph.D.
Mgr. Petr Vojta

Sekterářka: 
Mgr. Andrea Pavlasová 
e-mail: andrea.pavlasova@upol.cz 
telefon: 585 632 083

Bc. Veronika Ptačovská
e-mail: veronika.ptacovska@upol.cz
telefon: 585 632 082

adresa: Hněvotínská 5, 775 15 Olomouc
WWW adresa: http://lem.ocol.cz/

Nahoru

Interní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc

Primář: MUDr. Karel Navrátil
e-mail: navratilk@vnol.cz

Ostatní členové:
MUDr. Josef Krejčíř
MUDr. Adriana Mifková
MUDr. Katarína Nováková
MUDr. David Přidal
MUDr. Nataliya Shumlyanska
MUDr. Petr Zmeškal

telefon: 973 407 118
adresa: Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc
WWW adresa: http://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/interni-oddeleni

Nahoru

Chirurgické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc

Primář: MUDr. Miroslav Najdekr
e-mail: najdekrm@vnol.cz

Ostatní členové:
MUDr. Martin Lepka

telefon: 973 407 203
adresa: Pasteurova 13, 771 11 Olomouc
WWW adresa: http://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/chirurgicke-oddeleni

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 23. 03. 2017, Alina Antošová