Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Poznámky

Poznámky ke studijním plánům 2016/2017

Všeobecné lékařství 1. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá od 6.9.2016 od 11.00 hod na https://portal.upol.cz/. Podrobnosti o elektronickém zápisu viz http://www.lf.upol.cz/skupiny/studentum/magistersky-program/zapisy-do-rozvrhu/#c23750. Při elektronickém zápisu do výuky 1. ročníku se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny!

Pro studenty 1. ročníku se v rámci první přednášky z Lékařské biofyziky a Normální anatomie 1 uskuteční dne 19.9.2016 od 7.45 hod ve Velké posluchárně Teoretických ústavů setkání s vedením LF UP na téma Úvod do studia. Cílem je seznámit nové studenty se základními informacemi souvisejícími se studiem. Studentům budou prezentovány zásady kreditového systému, základní normy a předpisy, možnosti zahraničních stáží a podmínky pro jejich absolvování. Neméně důležitou součástí Úvodu do studia budou informace o studentských pedagogických a vědeckých silách, Informačním středisku LF UP, včetně jeho služeb a studentských organizacích na LF UP. Jednotlivá témata jsou přehledně uvedena v tabulce.

Všeobecné lékařství 2. až 6. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá ve dvou etapách: 1. etapa - předzápis povolen od 1.7.2016 od 10.00 hod na https://portal.upol.cz/, 2. etapa - předzápis je povolen od 28.7.2016 od 8.00 hod. Podrobnosti o předzápisu na předměty viz http://www.lf.upol.cz/skupiny/studentum/magistersky-program/zapisy-do-rozvrhu/#c23364.

Při elektronickém zápisu do výuky 2. a 4. - 6. ročníku se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny! Studenti 3. ročníku se zapisují na povinné přeměty pomocí "předzápisu na předměty".

Zápočet kreditů studentům studujícím v zahraničí v rámci programů ERASMUS apod.

  • při zakončení předmětu shodného s předmětem studijního programu na LF UP zkouškou či zápočtem bude uznán počet kreditů dle Seznamu přednášek LF UP
  • za předmět, který není součástí studijního programu na LF UP bude uznáno 6 kreditů jako za volitelný předmět.

Zubní lékařství 1. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá od 6.9.2016 od 11.00 hod na https://portal.upol.cz/. Podrobnosti o elektronickém zápisu viz http://www.lf.upol.cz/skupiny/studentum/magistersky-program/zapisy-do-rozvrhu/#c23750. Při elektronickém zápisu se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty povinně volitelné a dvolitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm provádět změny!

Pro studenty 1. ročníku se v rámci první přednášky z Normální anatomie 19.9.2016 od 7.30 hod v Malé levé posluchárně Teoretických ústavů uskuteční setkání s vedením LF UP na téma Úvod do studia. Cílem je seznámit nové studenty Zubního lékařství LF UP v Olomouci se základními informacemi souvisejícími se studiem na LF UP. Studentům budou prezentovány zásady kreditového systému, základní normy a předpisy, možnosti zahraničních stáží a podmínky pro jejich absolvování. Neméně důležitou součástí Úvodu do studia budou informace o studentských pedagogických a vědeckých silách, Informačním středisku LF UP, včetně jeho služeb a studentských organizacích na LF UP. Jednotlivá témata jsou přehledně uvedena v tabulce.

Zubní lékařství 2. až 5. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá ve dvou etapách: 1. etapa - předzápis povolen od 1.7.2016 od 10.00 hod na https://portal.upol.cz/, 2. etapa - předzápis je povolen od 28.7.2016 od 8.00 hod. Podrobnosti o předzápisu na předměty viz http://www.lf.upol.cz/skupiny/studentum/magistersky-program/zapisy-do-rozvrhu/#c23364. Při elektronickém zápisu se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny!

Zápočet kreditů studentům studujícím v zahraničí v rámci programů ERASMUS apod.

  • při zakončení předmětu shodného s předmětem studijního programu na LF UP zkouškou či zápočtem bude uznán počet kreditů dle Seznamu přednášek LF UP
  • za předmět, který není součástí studijního programu na LF UP bude uznáno 6 kreditů jako za volitelný předmět.

Úvodní kurz pro Všeobecného lékařství

19.9.2016 od 7.45 hod Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma

Přednášející
(jen orientační čas)

Délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.45 - 8.00)

15 min

Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty. Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.)

příslušní proděkani
vedoucí studijního oddělení
(8.00 - 8.25)

25

Možnosti zahraničních stáží
(program LLP, další možnosti studia v zahraničí)

příslušní proděkani
(8.25 - 8.35)

10

Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnost

příslušní proděkani
(8.35 - 8.50) 

15

Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)

vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.50 - 9.05) 

15

Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR

předsedkyně Spolků mediků LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(9.05 - 9.20) 

15

Dotazy studentů

(9.20 - 9.40) 

20

Úvodní kurz pro Zubní lékařství

19.9.2016 od 7.30 hod Malá levá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma

Přednášející
(jen orientační čas)

Délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.30 - 7.40)

10 min

Představení LF UP (struktura fakulty, představení vedení a Děkanátu LF UP)

proděkan pro záležitosti studia Zubního lékařství
(7.40 - 7.45)

5 min

Studium v I.-V. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, zápis do rozvrhu a zápisy ke zkouškám (STAG), související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky aj.)

vedoucí studijního oddělení
(7.45 - 8.10)

25 min

Možnosti zahraničních stáží
(program LLP, další možnosti studia v zahraničí)

příslušní proděkani
(8.10 - 8.20)

10 min

Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnost

příslušní proděkani
(8.20 - 8.25)

5 min

Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)

vedoucí Informačního střediska
(8.25 - 8.40)

15 min

Studentské organizace
(SSS, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR

předseda Sdružení studentů stomatologie LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(8.40 - 8.55)

15 min

Dotazy studentů

(8.55 - 9.00)

5 min

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 08. 07. 2016, Alina Antošová