Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Prerekvizity

Prerekvizity studijních oborů

Směrnice děkana LF UP č. B3-1/2016-PN ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, článek 5, odst. 3:

Vztah dvou předmětů na LF UP může být:
a) indiferentní – zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami;
b) podmiňující zápisem – student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího předmětu, student je však povinen absolvovat podmiňující předmět jako první, tato povinnost se týká předmětů zakončených zkouškou, zápočtem i kolokviem;
c) podmiňující absolvováním – student může zapsat předmět až po absolvování podmiňujícího předmětu;
d) vylučující – student může v průběhu studia zapsat pouze jeden z uvedených předmětů.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 12. 2016, Alina Antošová