Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Seznam pracovišť

Seznam pracovišť podílejících se na výuce řazených dle užívaných zkratek

Použitá zkr.

Název pracoviště

Číslo pracoviště

BIO

Ústav biologie

1120

CJA

Centrum pro výuku cizích jazyků

1710

DET

Dětská klinika

1280

DLF

Děkanát Lékařské fakulty UP Olomouc

1900

FAR

Ústav farmakologie

1210

FYT

Ústav fyzioterapie (FZV UP)

1020

FYZ

Ústav fyziologie

1160

HEO

Hemato-onkologická klinika

1233

HIE

Ústav histologie a embryologie

1140

CH0

Chirurgické kliniky – I., II.

1310,1315

CH1

I. chirurgická klinika

1310

CH2

II. chirurgická klinika – cévně- transplantační

1315

INF

Centrum pro výuku infekčního lékařství

1246

IN0

Interní kliniky – I., II., III.

1220, 1230, 1240

IN1

I. interní klinika – kardiologická

1220

IN2

II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická

1230

IN3

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická

1240

KAR

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

1311

KCH

Kardiochirurgická klinika

1370

KIM

Ústav imunologie

1450

KOZ

Klinika chorob kožních a pohlavních

1290

LBF

Ústav lékařské biofyziky

1110

LGE

Ústav lékařské genetiky

1660

LCH

Ústav lékařské chemie a biochemie

1150

MIK

Ústav mikrobiologie

1170

MTM

Ústav molekulární a translační medicíny

1960

NAN

Ústav normální anatomie

1130

NEU

Neurologická klinika

1260

NCH

Neurochirurgická klinika

1312

NUM

Klinika nukleární medicíny

1251

OCC

Oční klinika

1350

ONK

Onkologická klinika

1255

ORL

Otolaryngologická klinika

1360

ORT

Ortopedická klinika

1320

PAT

Ústav klinické a molekulární patologie

1180

PFY

Ústav patologické fyziologie

1190

PGY

Porodnicko-gynekologická klinika

1340

PLE

Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností

1460

PLI

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

1232

PRL

Klinika pracovního lékařství

1231

PSY

Klinika psychiatrie

1270

PVL

Ústav preventivního lékařství

1430

RAD

Radiologická klinika

1250

SLP

Ústav soudního lékařství a medicínského práva

1420

SOL

Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

1440

ST1

Klinika zubního lékařství

1410

TVL

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace

1321

UCH

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

1390

URG

Centrum pro výuku urgentní medicíny

1461

URO

Urologická klinika

1330

 

 

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 26. 09. 2016, Alina Antošová