Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Seznam pracovišť skupiny AGEL a.s. - kontaktní osoby

Smlouvy/pokyny pro konání odborné/prázdninové praxe v nemocnicích skupiny AGEL a.s.

Nemocnice / Pracoviště

Příjmení a jméno

Zaměření

Telefon

Email

Smlouva

Vítkovická nemocnice a.s.

Ing. Jan Poštulka

praxe studentů

595633090

jan.postulka@vtn.agel.cz

vzor zde

Podhorská nemocnice a.s. (Rýmařov)

Hana Camfrlová 

praxe studentů

554700231

hana.camfrlova@phn.agel.cz

vzor zde

Nemocnice Český Těšín a.s.

Mgr. Alice Ručková

praxe studentů

558769211

alice.ruckova@nct.agel.cz

vzor zde

Nemocnice Přerov o.z.

Mgr. Zuzana Krčková

praxe studentů  

581271211, 724021350

zuzana.krckova@npr.agel.cz

vzor zde

Nemocnice Šternberk o.z.

Kateřina Seidlová

praxe studentů

587800335, 725663505

katerina.seidlova@nst.agel.cz

vzor zde

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Vlasta Šebestová

praxe studentů

724267327

vlasta.sebestova@nvm.agel.cz

vzor zde

Nemocnice Prostějov o.z.

Alena Rozehnalová

Praxe studentů

582315819, 606742043

alena.rozehnalova@npv.agel.cz

vzor zde

Nemocnice Podlesí a.s.

Mgr. Simona Szuscikova

praxe studentů

606761714

simona.szuscikova@npo.agel.cz

vzor zde

Nemocnice Nový Jičín a.s.

Radka Skalková

praxe studentů

556773766

radka.skalkova@nnj.agel.cz

vzor zde

Poliklinika AGEL Olomouc - Dopravní zdravotnictví

MUDr. Jarmila Raidová

praxe studentů

725873766

jarmila.raidova@pol.agel.cz

vzor zde

  • Student se s kontaktní osobou zvoleného zdravotnického zařízení domluví na termínu konání své odborné/prázdninové praxe.
  • Student vyplní a podepíše ve 3 stejnopisech Smlouvu o zajištění praxe studenta v příslušném zdravotnickém zařízení (vzory této smlouvy výše v tabulce) a všechny 3 stejnopisy odevzdá příslušné kontaktní osobě.
  • Po podepsání smlouvy studentem i příslušným zdravotnickým zařízením student zašle jeden stejnopis smlouvy na studijní oddělení LF UP, jeden si ponechá a jeden zůstává zdravotnickému zařízení.

Nahoru

Informace pro studenty, kteří mají dle studijního plánu LF UP absolvovat odbornou či prázdninovou praxi

  1. Studenti LF UP vykonávat odbornou či prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních na území České republiky i v ostatních zařízeních na území Evropy.
  2. Pokud budou studenti praxi vykonávat ve FN Olomouc, FN Ostrava nebo Městské nemocnici Ostrava, mohou nastoupit na praxi bez smlouvy. Lékařská fakulta UP má s výše uvedenými zařízeními uzavřeny tzv. rámcové smlouvy.
  3. Pokud student bude vykonávat praxi v nemocnicích AGEL a.s. (tzn. Nemocnice Prostějov, Nemocnice Český Těšín, Nemocnice Podlesí, Nemocnice Přerov, Nemocnice Šternberk, Nemocnice Valašské Meziříčí, Podhorská nemocnice Rýmařov, Vítkovická nemocnice), vyplní Smlouvu o zajištění praxe studenta ve 3 vyhotoveních (smlouvy ke stažení zde), tu odevzdá na příslušném pracovišti dané nemocnice a po podpisu smlouvy jeden stejnopis zůstává v nemocnici, jeden student odevzdá na studijním oddělení LF UP a jeden si nechává student.
  4. Pokud má student zájem vykonávat praxi v jiném zařízení  než je uvedeno v bodě 2 a 3, musí před nástupem na praxi odevzdat na studijním oddělení smlouvu o zajištění odborné praxe studentů potvrzenou příslušným zdravotnickým zařízením ve 2 vyhotoveních. Po schválení a podepsání smlouvy fakultou bude jedno vyhotovení zasláno zdravotnickému zařízení. Příklad, jak vyplnit danou smlouvu, je přiložen níže. Smlouva pro studenty Všeobecného lékařství ke stažení je zde, smlouva pro studenty Zubního lékařství je zde.
  5. V případě, že student nastoupí na praxi dle bodu 3 bez uzavřené smlouvy, nevztahuje se na něho smlouva o pojištění za škody způsobené studenty UP při vykonávání odborné praxe, vystavuje se riziku, že mu nebude praxe započítána a nedostane zápočet.

Ing. Alina Antošová, vedoucí studijního oddělení LF UP

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 30. 09. 2016, Alina Antošová