Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Všeobecné lékařství - verze 2011

Všeobecné lékařství - verze 2011

Studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 6. ročníku.

Vysvětlivky k použitým symbolům v tabulkách

Studijní obor:

5103T065

Studium:

Prezenční

Limit:

360 kreditů

Prerekvizity

verze 2011

Povinné předměty

Zkratka předmětu

Název předmětu

Počet kredů

Rozsah výuky  (před + cvič + sem)

Zako-nčení

Ročník

Sem.

CJA/VCB11

Latina a lékařská terminologie

4

0S+0S+30S

Zp, Zk

1

ZS/LS

BIO/VCA11

Biologie

0

30S+45S+0S

Zp

1

ZS

LBF/VCA11

Lékařská biofyzika, biometrie a výpočetní technika

0

30S+30S+0S

Zp

1

ZS

LCH/VCA11

Lékařská chemie

7

45S+15S+0S

Zp,Zk

1

ZS

NAN/VCA11

Normální anatomie 1

0*

60S+60S+0S

Zp

1

ZS

NAN/VCA14

Normální anatomie – pitevní blok 1

0

0S+30S+0S

N

1

ZS

BIO/VCB11

Biologie

13*

30S+30S+15S

Zp,Zk

1

ZS

HIE/VCB11

Histologie a embryologie 1

5

30S+45S+0S

Zp

1

LS

KAR/VCB11

První pomoc

2

15S+6S+0S

Ko

1

LS

LBF/VCB11

Lékařská biofyzika, biometrie a výpočetní technika

10*

30S+30S+0S

Zp,Zk

1

LS

NAN/VCB11

Normální anatomie 1

13*

30S+45S+0S

Zp,Zk

1

LS

NAN/VCB14

Normální anatomie - pitevní blok 2

0*

0S+30S+0S

N

1

LS

SOL/VCB71

Etické základy komunikace pro odb. praxi

2

0S+10S+5S

Ko

1

LS

FYZ/VCA11

Fyziologie

0*

45S+45S+15S

Zp

2

ZS

HIE/VCA12

Histologie a embryologie 2

8*

45S+45S+0S

Zp,Zk

2

ZS

LCH/VCA21

Biochemie 1

0*

30S+60S+0S

Zp

2

ZS

NAN/VCA12

Normální anatomie 2

9*

60S+45S+0S

Zp,Zk

2

ZS

TPO/VCB13

Základy ošetřování nemocných

2*

0S+30S+15S

Ko

2

ZS

FYZ/VCB11

Fyziologie

18*

45S+45S+15S

Zp,Zk

2

LS

IN0/VCB10

Klinická propedeutika 1

0*

0S+45S+55S

Ko

2

LS

LCH/VCB21

Biochemie 2

16*

60S+60S+0S

Zp,Zk

2

LS

MIK/VCB11

Mikrobiologie 1

3*

30S+30S+0S

Zp

2

LS

TPO/VCBP1

Ošetřovatelská praxe

0*

0+3TS+0

Zp

2

LS

IN0/VCA12

Klinická propedeutika 2

6*

0S+35S+30S

Zp,Zk

3

ZS

IN2/VCA21

Vnitřní lékařství 1

0*

0S+37S+30S

Zp

3

ZS

MIK/VCA12

Mikrobiologie 2

6*

30S+30S+0S

Zp,Zk

3

ZS

PAT/VCA11

Patologie

0*

45S+60S+0S

Zp

3

ZS

PFY/VCA11

Patologická fyziologie

0*

30S+45S+0S

Zp

3

ZS

PSY/VCA11

Lékařská psychologie 1

0

15S+15S+0S

Zp

3

ZS

SOL/VCA12

Sociální lékařství a lékařská etika

3

30S+0S+30S

Zp,Zk

3

ZS

FAR/VCB11

Farmakologie 1

3*

30S+45S+0S

Zp

3

LS

IN2/VCB20

Vnitřní lékařství 1

4*

0S+37S+30S

Zp

3

LS

KIM/VCB11

Lékařská imunologie

3*

15S+16S+0S

Zp,Zk

3

LS

PAT/VCB11

Patologie

14*

60S+60S+0S

Zp,Zk

3

LS

PFY/VCB11

Patologická fyziologie

10*

30S+60S+0S

Zp,Zk

3

LS

PLE/VCB31

Komunikace s pacientem v praxi 1

0*

0S+5S+7S

Zp

3

LS

PSY/VCB12

Lékařská psychologie 2

3*

15S+15S+0S

Zp,Zk

3

LS

CH1/VC012

Chirurgie I

6*

0S+94S+26S

Ko

4

ZS/LS

IN1/VC012

Vnitřní lékařství 2

5*

0S+79S+41S

Zp

4

ZS/LS

KOZ/VC012

Dermatovenerologie

4*

9S+30S+15S

Zp,Zk

4

ZS/LS

LGE/VC012

Lékařská genetika a fetální medicína

2*

0S+5S+25S

Zp,Zk

4

ZS/LS

NEU/VC012

Neurologie

5*

0S+72S+18S

Zp,Zk

4

ZS/LS

PRL/VC011

Pracovní lékařství

2*

0S+8S+22S

Ko

4

ZS/LS

PSY/VC022

Psychiatrie

5*

0S+90S+0S

Zp,Zk

4

ZS/LS

PVL/VC012

Epidemiologie 

3*

0S+0S+60S

Zp

4

ZS/LS

RAD/VC013

Radiologie a nukleární medicína

5*

0S+46S+24S

Zp,Zk

4

ZS/LS

SLP/VC011

Soudní lékařství

3*

0S+28S+14S

Zp,Zk

4

ZS/LS

SOL/VC021

Sociální lékařství I

1*

0S+0S+24S

Zp

4

ZS/LS

TVL/VC041

Tělovýchovné lékařství a klinická rehabilitace

1*

0S+15S+20S

Zp,Zk

4

ZS/LS

FAR/VCA13

Farmakologie 2

5*

30S+45S+0S

Zp,Zk

4

ZS

INF/VCA11

Infekční nemoci 1

0*

0S+21S+9S

Zp

4

ZS

DET/VCBP2

Praxe z pediatrie

1*

0+2TS+0

Zp

4

LS

CH1/VCBP2

Praxe z chirurgie

1*

0+2TS+0

Zp

4

LS

INF/VCB12

Infekční nemoci 2

3*

0S+9S+9S

Zp,Zk

4

LS

DET/VC011

Pediatrie

6*

0S+100S+20S

Zp

5

ZS/LS

DET/VC091

Pediatrie

0*

0+0+0

Sri

5

ZS/LS

KAR/VC022

Anesteziologie, urgent. a intenz. medicína

8*

15S+57S+30S

Zp,Zk

5

ZS/LS

NCH/VC011

Neurochirurgie

2*

0S+0S+18S

Ko

5

ZS/LS

OCC/VC011

Oftalmologie

3*

0S+36S+12S

Zp,Zk

5

ZS/LS

ORL/VC011

ORL

3*

0S+24S+24S

Zp,Zk

5

ZS/LS

ORT/VC011

Ortopedie

3*

30S+30S+20S

Zp,Zk

5

ZS/LS

PGY/VC011

Gynekologie a porodnictví 1

5*

0S+60S+30S

Ko

5

ZS/LS

PVL/VC021

Evidence Based Medicine

2*

0S+30S+0S

Zp

5

ZS/LS

PVL/VC091

Epidemiologie, právo a sociální lékařství

0*

0+0+0

Sri

5

ZS/LS

SLP/VC022

Medicínské právo

1*

0S+0S+2S

Zp

5

ZS/LS

SOL/VC023

Sociální lékařství 2

1*

0S+0S+4S

Zp

5

ZS/LS

URO/VC012

Urologie

6*

27S+42S+21S

Zp,Zk

5

ZS/LS

IN3/VCA12

Vnitřní lékařství 3

5*

5S+30S+25S

Zp,Zk

5

ZS

IN3/VCB12

Vnitřní lékařství 3

4*

5S+30S+25S

Zp

5

LS

ONK/VC011

Klinická onkologie

2*

0S+24S+0S

Zp,Zk

5

LS

PGY/VCBP2

Praxe z porodnictví a gynekologie

1*

0+2TS+0

Zp

5

LS

CH0/VC025

Chirurgie 2

16*

1TS+2TS+2TS

Zp

6

ZS/LS

CH1/VC093

Chirurgie

0*

0+0+0

Sri

6

ZS/LS

IN0/VC041

Vnitřní lékařství 4

24*

1TS+7TS+1TS

Zp

6

ZS/LS

IN0/VC091

Vnitřní lékařství

0*

0+0+0

Sri

6

ZS/LS

PGY/VC013

Gynekologie a porodnictví 2

10*

0+2TS+2TS

Zp

6

ZS/LS

PGY/VC091

Gynekologie a porodnictví

0*

0+0+0

Sri

6

ZS/LS

PLE/VC031

Akutní stavy v medicíně

6*

0+45S+50S

Ko

6

ZS/LS

PLE/VC041

Všeobecné praktické lékařství

2*

0S+3DS+7S

Zp

6

ZS/LS

PLE/VC051

Povinná praxe ve vybraných lékařských oborech

2*

0S+9DS+2S

Zp

6

ZS/LS

V rámci výuky Patologie (PAT/VCB11) probíhá v 6. semestru paralelně výuka Problem based learning. 

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

(volba minimálně 4 kredity)

 

Zkratka předmětu

Název předmětu

Počet kreditů

Rozsah výuky (před+cvič+sem)

Zakonč.

Ročník

Sem.

CJA/VCA21

Angličtina 1

0*

0S+0S+30S

Zp

1

ZS

CJA/VCA31

Němčina 1

0*

0S+0S+30S

Zp

1

ZS

CJA/VCB21

Angličtina 2

4*

0S+0S+30S

Zp,Zk

1

LS

CJA/VCB31

Němčina 2

4*

0S+0S+30S

Zp,Zk

1

LS

Při zápisu do 1. ročníku si student zvolí jeden z jazyků (angličtinu nebo němčinu). Nejpozději do konce 6. semestru musí absolvovat 2 semestry výuky a zkoušku.

Povinně volitelné předměty - odborné

(volba minimálně 12 kreditů)

 

Zkratka předmětu

Název předmětu

Počet kreditů

Rozsah výuky (před+cvič+sem)

Zakonč.

Ročník

Sem.

RAD/VCB30

Radiologický obraz normálních struktur 1

2*

0S+0S+12S

Ko

1

ZS

RAD/VCA31

Radiologický obraz normálních struktur 2

2*

0S+0S+12S

Ko

1

LS

BIO/VCB41

Klinická biologie a molekulární medicína

3*

0S+0S+28S

Zp,Zk

2

LS

NAN/VCB21

Klinická a topografická anatomie

3*

0S+30S+15S

Ko

2

LS

PFY/VCB41

Imunogenetika a její aplikace v praxi

3*

5S+4S+5S

Zp

2

LS

TVL/VCA21

Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny

2

0S+4S+12S

Zp

3

ZS/LS

TVL/VC011

Komplexní prevence a rehabilitace ve vnitř. lékařství

3

0S+4S+12S

Ko

3

ZS/LS

PFY/VCA43

Osteoimunologie

2*

0S+0S+8S

Zp

3

ZS

LBF/VCA61

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

2

0S+8S+7S

Ko

3

LS

PFY/VCB42

Aktuální problematika markerů

2*

0S+0S+8S

Zp

3

LS

HEO/VC061

Sdělování nepříznivých zpráv v onkologii

2

3S+0S+3S

Ko

4

ZS/LS

CH1/VC062

Intenzivní medicína

3*

0S+0S+10S

Ko

4

ZS/LS

KAR/VC052

Léčba akutní a chronické bolesti

2

0S+0S+8S

Zp

4

ZS/LS

MIK/VC051

Kauzuistiky antibiotické léčby

3*

0S+0S+14S

Ko

4

ZS/LS

MIK/VC061

Interpretace mikrobiolog. vyšetř. postupů

2*

0S+0S+10S

Ko

4

ZS/LS

MIK/VC071

Virologické kazuistiky

1*

0S+0S+5S

Ko

4

ZS/LS

KIM/VCB21

Základy klinické imunologie a alergologie

4*

0S+0S+15S

Ko

4

ZS

LBF/VCB41

Aplikační software pro lékařskou praxi

4*

0S+15S+0S

Ko

4

ZS

LBF/VC041

Klinická biofyzika

3*

15S+0S+15S

Ko

4

ZS

SOL/VC051

Komunikace s handicapovanými pacienty

2*

0S+4S+2S

Zp

4

ZS

KIM/VCA51

Biologická léčba - základy teorie a praxe

4*

0S+0S+16S

Zp

4

LS

LCH/VCA62

Laboratorní diagnostika v klinické praxi

4*

0S+0S+25S

Ko

4

LS

NUM/VCA11

Nukleární kardiologie

2

0S+4S+4S

Ko

4

LS

NUM/VCB21

PET/CT

2

0S+4S+4S

Ko 

4

LS

HEO/VC051

Aktuální problémy v hemostáze

2

7S+0S+1S

Ko

5

ZS/LS

MIK/VC031

Péče o pacienta v sepsi

4*

0S+0S+12S

Ko

5

ZS/LS

ONK/VC051

Paliativní medicína

2*

0S+2S+4S

Zp

5

ZS/LS

PVL/VC031

Čisté prostory - operační sály

2*

0S+0S+10S

Ko

5

ZS/LS

FAR/VCA21

Klinická farmakologie

0*

0S+0S+15S

Zp

5

ZS

PAT/VC021

Klinicko-patologické semináře

3*

0S+0S+14S

Zp,Zk

5

ZS

PLI/VC021

Diagnostika a terapie infekcí dýchacích cest

3*

0S+0S+8S

Ko

5

ZS

DET/VC031

Diagnostika a terapie autoimunitních chorob

2

0S+0S+9S

Ko

5

LS

FAR/VCB21

Klinická farmakologie

4*

0S+0S+15S

Ko

5

LS

IN3/VC041

Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství

3*

0S+0S+16S

Ko

5

LS

ORT/VCB21

Ultrasonografie v ortopedii a traumatologii

2

0S+4S+4S

Ko

5

LS

Volitelné předměty

(volba minimálně 16 kreditů) 

 

Zkratka předmětu

Název předmětu

Počet kreditů

Rozsah výuky (před+cvič+sem)

Zakonč.

Ročník

Sem.

DLF/VC051

SVOČ – aktivní účast 1

2

0S+0S+0S

Zp

1

ZS/LS

DLF/VC052

SVOČ – aktivní účast 2

2

0S+0S+0S

Zp

1

ZS/LS

DLF/VC053

SVOČ – aktivní účast 3

2

0S+0S+0S

Zp

1

ZS/LS

LBF/VCA21

Základy lékařské přístrojové techniky a biostatistiky

3*

0S+0S+30S

Zp

1

ZS

LBF/VCB31

Lékařská přístrojová technika

3*

0S+0S+30S

Zp

1

LS

CJA/VC041

Angličtina 3

3*

0S+0S+30S

Zp

2

ZS/LS

CJA/VC051

Němčina 3

3*

0S+0S+30S

Zp

2

ZS/LS

CH1/VC021

Kurz chirurgické první pomoci

2

0S+0S+6S

Zp

2

ZS/LS

IN2/VC055

Diabetologie - programová léčba diabetu

3

0S+40S+0S

Zp

2

ZS/LS

TVL/VC031

Popularizace medicíny

2

0S+8S+0S

Zp

2

ZS/LS

CJA/VCA61

Portugalština 1

0*

0S+0S+30S

Zp

2

ZS

LBF/VC089

Zvýšení kompetencí řešitelů SVOČ

3

0S+10S+10S

Zp

2

ZS

CJA/VCB61

Portugalština 2

3*

0S+0S+30S

Zp

2

LS

HEO/VCB73

Jak publikovat výsledky vědecké práce?

3

0S+4S+8S

Zp

2

LS

HIE/VCB21

Základy histochemie

1*

0S+0S+4S

Zp

2

LS

PAT/VCB41

Metodické základy patologie

3*

0S+0S+14S

Zp

2

LS

DLF/VC011

Lékařská praxe 1

6

0+10TS+0

Zp

3

ZS/LS

DLF/VC012

Lékařská praxe 2

4

0+8TS+0

Zp

3

ZS/LS

DLF/VC013

Lékařská praxe 3

2

0+4TS+0

Zp

3

ZS/LS

DLF/VC021

Zahraniční lékařská praxe 1

6

0+10TS+0

Zp

3

ZS/LS

DLF/VC022

Zahraniční lékařská praxe 2

4

0+8TS+0

Zp

3

ZS/LS

DLF/VC023

Zahraniční lékařská praxe 3

2

0+4TS+0

Zp

3

ZS/LS

LBF/VC051

Výpočetní technika a lékařská informatika

3*

0S+0S+30S

Zp

3

ZS/LS

MIK/VC021

Semináře z klinické mikrobiologie

3*

0S+0S+15S

Zp

3

ZS/LS

MIK/VC041

Přednáškové večery Spolku lékařů v Olomouci

2*

0S+0S+12S

Zp

3

ZS/LS

LCH/VCA41

Enzymologie v medicíně

2

0S+0S+8S

Zp

3

ZS

LCH/VCA61

Tuková tkáň jako endokrinní orgán

2

0S+0S+8S

Zp

3

ZS

LCH/VC071

Antioxidanty a volné radikály ve zdravotnictví

2*

0S+0S+8S

Zp

3

ZS

IN2/VC051

Punkční techniky ve vnitřním lékařství

1

0S+4S+0S

Ko

3

LS

KOZ/VCB12

Diferenciální diagnostika, klinika a léčba kožních névů, prekanceróz a nádorů

1*

0S+0S+4S

Zp

3

LS

LCH/VCB51

Vybrané kapitoly z patobiochemie

3*

0S+0S+14S

Zp

3

LS

PAT/VCB31

Molekulární patologie

3*

0S+0S+15S

Zp

3

LS

PSY/VCB41

Relaxace a imaginace v psychiatrii

2*

0S+0S+8S

Zp

3

LS

HEO/VC071

Jak číst krevní obraz v klinické praxi?

2*

0S+0S+8S

Ko

4

ZS/LS

HEO/VC072

Jak hodnotit výsledky krevního srážení v praxi?

4*

4S+0S+12S

Ko

4

ZS/LS

CH2/VC051

Základy plastické chirurgie

1

0S+0S+4S

Zp

4

ZS/LS

CH2/VC062

Moderní trendy v cévní chirurgii

2

0S+0S+8S

Ko

4

ZS/LS

IN1/VCA41

Kurz praktické echokardiografie

2*

0S+0S+8S

Ko

4

ZS/LS

IN1/VCA51

Kurz invazivní a interferenční kardiologie

2

0S+0S+10S

Zp

4

ZS/LS

IN1/VC021

Pokračovací kurz kliniky EKG

2

0S+0S+8S

Zp

4

ZS/LS

IN1/VC031

Kurz praktické angiologie

2

0S+0S+6S

Zp

4

ZS/LS

IN1/VC071

Kardiostimulace, implantabilní kardiovertery-defibrilátory

1*

0S+5S+0S

Zp

4

ZS/LS

IN1/VC072

Telemedicína

2*

0S+5S+5S

Zp

4

ZS/LS

IN2/VC041

Přínos endoskopie pro diagnostiku a léčbu v interním lékařství

2

0S+4S+5S

Ko

4

ZS/LS

NEU/VCB21

Myoskeletální medicína v neurologii

2

0S+0S+6S

Zp

4

ZS/LS

ONK/VC012

Prevence a včasná diagnost. zhoub. nádorů

1

0S+0S+4S

Zp

4

ZS/LS

ONK/VC021

Psychologické aspekty v péči o pacienta

1*

1S+0S+3S

Zp

4

ZS/LS

PLE/VC021

Semináře z praktického lékařství

1

0S+0S+4S

Zp

4

ZS/LS

RAD/VC021

Praktická sonografie

2

0S+8S+0S

Zp

4

ZS/LS

RAD/VC041

Interpretace nálezů zobrazovacích metod

1*

0S+4S+0S

Zp

4

ZS/LS

SOL/VC041

Klinická etika

2

0S+0S+4S

Zp

4

ZS/LS

PAT/VCA51

Epigenetika nádorových onemocnění

3*

0S+0S+15S

Zp

4

ZS

DET/VCB61

Molekulární medicína / onkologie

2

0S+0S+8S

Zp

4

LS

DET/VC061

Medicína založená na důkazu

3

4S+4S+6S

Ko

4

LS

FAR/VCB31

Metabolismus léčiv

2

0S+0S+8S

Zp

4

LS

HIE/VCB41

Přehled základních etap nitroděl. vývoje člověka

3*

0S+0S+12S

Zp

4

LS

IN2/VCB31

Základy klinické výživy a intenziv. metabolismu

2

0S+0S+6S

Ko

4

LS

IN2/VCB61

Infektologie v gastroenterologii

2

0S+0S+6S

Ko

4

LS

PLE/VCB61

Vybrané kapitoly z gerontologie

2

0S+0S+8S

Zp

4

LS

PSY/VCB31

Psychiatrie a psychoterapie ve filmu

2*

0S+0S+16S

Zp

4

LS

UCH/VCB11

Ústní a čelistní chirurgie pro vš. lék.

2*

0S+4S+8S

Ko

4

LS

FAR/VC041

Aktuální problémy farmakoterapie

2*

0S+0S+10S

Zp

5

ZS/LS

HEO/VC021

Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk

2*

3S+0S+2S

Zp

5

ZS/LS

CH1/VC051

Chirurgická gastroenterologie

1

0S+0S+4S

Zp

5

ZS/LS

CH1/VC061

Moderní způsoby osteosyntézy

1

0S+0S+4S

Ko

5

ZS/LS

CH2/VC011

Miniinvazivní metody v chirurgii

1

0S+0S+4S

Ko

5

ZS/LS

CH2/VC021

Chirurgie endokrinních žláz

1

0S+0S+4S

Ko

5

ZS/LS

IN3/VC042

Komplexní medicína a tradiční léčebné nauky

2*

0S+0S+10S

Zp

5

ZS/LS

OCC/VC051

Traumatologie oka, využití ultrazvuku v oftalmologii

1*

0S+0S+4S

Zp

5

ZS/LS

ONK/VCA31

Molekulární onkologie pro praxi

1*

1S+0S+3S

Zp

5

ZS/LS

IN3/VCA02

Význam sonografie v diagn. vnitř. nemocí

1

0S+0S+4S

Zp

5

ZS

KCH/VC061

Současné možnosti kardiochirurgie

1

0S+0S+4S

Zp

5

ZS

OCC/VC021

Moderní trendy v oftalmologii

1*

0S+0S+4S

Zp

5

ZS

OCC/VC041

Problematika kont. čoček, Diabetes mellitus

1*

0S+0S+4S

Zp

5

ZS

DET/VCA71

Dětská hematologie: anémie v dětském věku

2*

0S+0S+12S

Zp

5

LS

DET/VC063

Dětská kardiologie

3*

8S+4S+0S

Ko

5

LS

IN3/VCB01

Akutní situace ve vnitřním lékařství

1

0S+0S+4S

Zp

5

LS

IN3/VCB71

Akutní stavy v endokrinologii

2

0S+0S+4S

Zp

5

LS

KIM/VCB52

Vakcinace

2*

0S+0S+10S

Zp

5

LS

ORL/VCA31

Diagnostika a léčby chorob příušní žlázy

1

0S+0S+4S

Zp

5

LS

ORL/VCB41

Diagnostika a léčba poruch sluchu

1

3S+0S+1S

Zp

5

LS

PGY/VCB42

Intenzivní péče v neonatologii

2*

6S+0S+0S

Zp

5

LS

PLI/VCB11

Endoskopie respiračního ústrojí

3

0S+3S+10S

Zp

5

LS

Za celé studium musí student získat nejméně 16 kreditů za předměty volitelné. Student si může zapisovat volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku jiného oboru LF UP při splnění podmínek prerekvizit.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 09. 2016, Alina Antošová