Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Úvodní kurz

Úvodní kurz pro Všeobecného lékařství

19.9.2016 od 7.45 hod Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma

Přednášející
(jen orientační čas)

Délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.45 - 8.00)

15 min

Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty. Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.)

příslušní proděkani
vedoucí studijního oddělení
(8.00 - 8.25)

25

Možnosti zahraničních stáží
(program LLP, další možnosti studia v zahraničí)

příslušní proděkani
(8.25 - 8.35)

10

Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnost

příslušní proděkani
(8.35 - 8.50) 

15

Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)

vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.50 - 9.05) 

15

Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR

předsedkyně Spolků mediků LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(9.05 - 9.20) 

15

Dotazy studentů

(9.20 - 9.40) 

20

Úvodní kurz pro Zubní lékařství

19.9.2016 od 7.30 hod Malá levá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma

Přednášející
(jen orientační čas)

Délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.30 - 7.40)

10 min

Představení LF UP (struktura fakulty, představení vedení a Děkanátu LF UP)

proděkan pro záležitosti studia Zubního lékařství
(7.40 - 7.45)

5 min

Studium v I.-V. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, zápis do rozvrhu a zápisy ke zkouškám (STAG), související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky aj.)

vedoucí studijního oddělení
(7.45 - 8.10)

25 min

Možnosti zahraničních stáží
(program LLP, další možnosti studia v zahraničí)

příslušní proděkani
(8.10 - 8.20)

10 min

Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnost

příslušní proděkani
(8.20 - 8.25)

5 min

Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)

vedoucí Informačního střediska
(8.25 - 8.40)

15 min

Studentské organizace
(SSS, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR

předseda Sdružení studentů stomatologie LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(8.40 - 8.55)

15 min

Dotazy studentů

(8.55 - 9.00)

5 min

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 09. 2016, Alina Antošová