Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Poplatky a karty

Nahoru

Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2016/2017

Tyto poplatky se řídí platným Statutem UP v Olomouci A-1/2006

 • za studium při překročení standardní doby studia v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 3 Statutu UP činí 20 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců

  Poplatek za nadstandardní dobu studia může být snížen na základě podané žádosti, ke které musí být doložené zdravotní nebo sociální důvody žadatele apod. Student, který žádost předkládá, musí mít vyrovnané finanční závazky vůči fakultě! 
  Formulář odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku (pdf)
  Formulář odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku (docx)


  Pro tuto platbu:  č. účtu  19-1096330227/0100, KS 0308 (při platbě z účtu) nebo 0379 (při platbě složenkou), VS 7711XXXXX (vysvětlení: za XXXXX doplň svoje osobní číslo ze STAGu bez písmene tzv. STAG login, tzn. je-li  osobním číslem L02345, bude variabilní symbol 771102345), KB Olomouc,  majitelem účtu je Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
 • za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) při použití elektronické přihlášky 640,- Kč

Poznámka: Každý student, který má pohledávku nebo závazek vůči fakultě (např. poplatek za nadstandardní dobu studia, poplatek za druhou vysokou školu, stipendium), zjistí podrobné informace o platbě (tzn. č. účtu, výši poplatku, varabilním symbolu) po přihlášení na Portál UP (portal.upol.cz), odkaz Studium, portlet Moje studium, portlet Moje údaje.

Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2015/2016

Tyto poplatky se řídí platným Statutem UP v Olomouci A-1/2006

 • za studium při překročení standardní doby studia v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 3 Statutu UP činí 20 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců

  Poplatek za nadstandardní dobu studia může být snížen na základě podané žádosti, ke které musí být doložené zdravotní nebo sociální důvody žadatele apod. Student, který žádost předkládá, musí mít vyrovnané finanční závazky vůči fakultě! 
  Formulář Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o stanovení poplatku (pdf) 

  Pro tuto platbu:  č. účtu  19-1096330227/0100, KS 0308 (při platbě z účtu) nebo 0379 (při platbě složenkou), VS 7711XXXXX (vysvětlení: za XXXXX doplň svoje osobní číslo ze STAGu bez písmene tzv. STAG login, tzn. je-li  osobním číslem L02345, bude variabilní symbol 771102345), KB Olomouc,  majitelem účtu je Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
 • za studium v dalším bakalářském nebo magisterském studiu v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s ustanovením  článku 22 odst. 5 Statutu UP činí 2930,- Kč za každý další započatý rok studia

  Poplatek za druhou vysokou školu může být prominut na základě podané žádosti, ke které musí být doložené zdravotní nebo sociální důvody žadatele apod. Student, který žádost předkládá, musí mít vyrovnané finanční závazky vůči fakultě! 
  Formulář Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o stanovení poplatku (pdf) 

  Pro tuto platbu:  č. účtu  19-1096330227/0100, KS 0308 (při platbě z účtu) nebo 0379 (při platbě složenkou), VS 7911XXXXX (vysvětlení: za XXXXX doplň svoje osobní číslo ze STAGu bez písmene tzv. STAG login, tzn. je-li osobním číslem L02345, bude variabilní symbol 791102345), KB Olomouc, majitelem účtu je Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
 • za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) při použití elektronické přihlášky 580,- Kč

Poznámka: Každý student, který má pohledávku nebo závazek vůči fakultě (např. poplatek za nadstandardní dobu studia, poplatek za druhou vysokou školu, stipendium), zjistí podrobné informace o platbě (tzn. č. účtu, výši poplatku, varabilním symbolu) po přihlášení na Portál UP (portal.upol.cz), odkaz Studium, portlet Moje studium, portlet Moje údaje.

Výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované Univerzitou Palackého v Olomouci

Poplatky a úhrady se řídí Rozhodnutím rektora B3-13/6-RR.

Výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Tyto poplatky se řídí Rozhodnutím děkana LF-B2-1/2013-RD.

Nahoru

Poplatky za ISIC karty a karty UP

Pokud má student zájem o validaci své ISIC karty, může si koupit validační známku. Platbu je možné provést bankovním příkazem nebo složenkou a doklad o provedené platbě předložit při vyzvednutí znímky na CVT (Biskupské nám. 1, Olomouc). Na základě předloženého dokladu bude studentovi vydána ISIC známka. Při platně z účtu je potřeba předložit potvrzení o provedené platbě, nikoliv příkaz k úhradě!

Pro tuto platbu: č. účtu  19-1096330227/0100, KS 0308 (při platbě z účtu) nebo 0379 (při platbě složenkou), variabilní symbol, specifický symbol viz údaje na portálu UP v sekci Moje údaje.

Platnost standardních průkazů UP (tzv. modrých) se neprodlužuje validační známkou. Elektronická platnost těchto průkazů bude automaticky aktivována po zápise do vyššího ročníku. Karta je platná po celou dobu studia.

Nahoru

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 10. 2016, Alina Antošová