Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Prospěchové stipendium

1. Cílové prospěchové stipendium

Studentům LF UP studujícím v prezenční formě studia, kteří absolvují magisterské studium s vyznamenáním, je přiznáváno cílové prospěchové stipendium. Výše stipendia je závislá na dosaženém váženém studijním průměru za celou dobu studia.

Vážený studijní průměr

Výše stipendia za semestr

= 1,00

800 Kč

> 1,00 a současně < 1,51

400 Kč

Celková částka cílového prospěchového stipendia se rovná výši stipendia za semestr vynásobené počtem semestrů standardní doby studia příslušného studijního oboru. Cílové prospěchové stipendium je vypláceno jednorázově po ukončení studia bezhotovostní formou na účet studenta, více viz směrnice děkana LF–B3-1/2015-PN.

2. Stipendium Josefíny Napravilové

Stipendium Josefiny Napravilové je poskytováno nejlepšímu studentovi magisterského programu 1. ročníku a nejlepšímu absolventovi magisterského programu LF UP, viz kritéria dle čl. 3 směrnice děkana LF – B3-3/2009-PN. Výše stipendia a jeho vyplacení činí:

20 000 Kč pro nejlepšího studenta 1. ročníku,
30 000 Kč pro nejlepšího absolventa LF UP.

Stipendium je vypláceno na účet studenta/absolventa po vyhodnocení daného akademického roku.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 26. 12. 2010, Alina Antošová