Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Studentská pedag. činnost

Náplní činnosti studentské pedagogické síly je spolupráce na zajištění výukového procesu ústavu nebo kliniky. Studentské pedagogické síly navrhují přednostové ústavů/klinik na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF LF–B3-6/2011-PN). Studenti pracující jako studentské pedagogické síly obdrží stipendium ve výši až 2000,-  Kč za semestr. 

Studentské pedagogické síly pro akademický rok 2016/17

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí o vědecké a pedagogické činnosti studentů pro akademický rok 2016/17

1 místo studentské pedagogické síly na každém z těchto ústavů/klinik:

 • Ústav biologie
 • Ústav farmakologie
 • Ústav fyziologie
 • Ústav histologie a embryologie
 • Ústav imunologie
 • Ústav lékařské biofyziky
 • Ústav lékařské chemie a biochemie
 • Ústav mikrobiologie
 • Ústav normální anatomie
 • Ústav klinické a molekulární patologie
 • Ústav patologické fyziologie
 • Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky
 • Klinika zubního lékařství
 • Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
 • Klinika pracovního lékařství
 • Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
 • Porodnicko-gynekologická klinika

Studenti,  kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla, si podávají přihlášky přímo na příslušném ústavu/klinice do 31.5.2016.  

Z přihlášených studentů vybere ústav/klinika jednoho uchazeče, kterého oznámí do 15.6.2016 studijnímu oddělení LF UP. Studentské pedagogické síly schvaluje děkan fakulty.

V Olomouci 15.4.2016

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., v.r., proděkanka LF UP

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 04. 2016, Alina Antošová