Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

SVOČ

Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po vypsání konkurzu na řešení vědecko-výzkumných projektů jsou na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích předloženi ke schváleni děkanovi LF UP tzv. řešitelé projektů (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF LF–B3-6/2011-PN). Studenti pracující jako studentské vědecké síly obdrží stipendium ve výši až 4000 Kč za semestr v souladu se Směrnicí děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci LF–B3-1/2015-PN.

Pro akademický rok 2015/2016 byla výše stipendia v rámci studentské vědecké odborné činnosti a studentské pedagogické činnosti stanovena na 2000 Kč za semestr.


Kontaktní osoba:

Ing. Magda Sedláčková

Referát pro specializační vzdělávání (pracoviště Centesimo)
Tel: 585 632 061

Email: magda.sedlackova@upol.cz

     

Důležité termíny

Termín konference SVOČ 16. 5. 2017

Termín odevzdání abstraktu, posteru a popularizačního textu - do 10. 4. 2017

 

 

Pravidla SVOČ pro ak. rok 2016/17

Pravidla SVOČ 2016/17

Pokyny pro zpracování abstraktu naleznete zde.

Podmínky pro zpracování posteru naleznete zde.

Informace k vyhotovení popularizačního článku naleznete zde.

Rules of student research project 2016/17

Abstract - here

Poster - here

Popularization text - here

Témata SVOČ 2016/17

Témata SVOČ pro akademický rok 2016/17 naleznete zde.

Témata SVOČ z AGELu pro akademický rok 2016/17 naleznete zde.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuSpecializačního vzdělávání na LFAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 29. 03. 2017, Magda Sedláčková