Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Archiv zpráv

Národní telemedicínské centrum srdečně zve všechny odborníky, lékaře, studenty lékařských a nelékařských oborů a zástupce odborné veřejnosti na první ročník semináře eHealth 2012:...
Student doktorského studia Lékařské fakulty Univerzity Palackého Milan Sova znovu zvítězil na mezinárodním studentském kongresu v Košicích. International Student Medical Congress pořádala Lékařská...
První malajští absolventi programu General Medicine v České republice promovali 22. června ve starobylých prostorách Klášterního Hradiska. Za účasti malajského velvyslance J. E. Zeinala Aidina Bakara...
Vážené členky a členové akademické obce LF UP v Olomouci, jménem organizačního a vědeckého výboru XXVI. Olomouckých hematologických dnů 2012 si Vás dovolujeme pozvat na workshop na téma zdravotnické...
Pozvání na druhé MediCafé, pořádané opět olomouckou pobočkou organizace studentů medicíny IFMSA, přijal 16. května vedoucí Laboratoře růstových regulátorů PřF prof. Miroslav Strnad, CSc. (na snímku...
Ve dnech 16.–18. května se v Olomouci konal 16. národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT). Pořadatelství svěřil výbor ČSOT Ortopedické klinice LF UP a FNOL po dlouhých 16...
Na studenty a absolventy lékařských fakult jsou kladeny stále vyšší studijní a profesní nároky, proto je nutné proces jejich vzdělávání pravidelně revidovat a upravovat podle aktuálních potřeb.
Dne 9. května 2012 proběhla na Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP v Olomouci konference Studentské odborné činnosti, kterou pořádala Lékařská fakulta a Spolek mediků.
Zhruba dvacet německých lékařů se po padesáti letech vrátilo do míst, v nichž absolvovali takzvané preklinické obory. Ke studiu na Lékařské fakultě UP se tehdy, v letech 1961 a 1962, dostali za...
Osm set devět kilometrů a tři sta sedmdesát jedna chodců. Tak zní nový český rekord v chůzi s hůlkami. Druhý ročník Tour Nordic Walking, jehož čelo 3. května vedl rektor UP prof. Miroslav Mašláň a...
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 02. 2011, Vladimír Kubák