Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Celoživotní vzdělávání

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Lékařská fakulta v rámci jednotlivých studijních programů absolvování jeho vybrané části formou celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají ze zákona statut studenta, více viz Směrnice děkana k Řádu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci  LF – B3-3/2015-PN.

Program celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2016/2017

Obsah programu CŽV:
Paralelní studium předmětů akreditovaných magisterských studijních programů, studijní obory VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ, ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ.

Jazyk: český

Forma programu: prezenční

Standardní délka studia: 1, nejvýše 2  studijní roky 

Podání přihlášky: od 1. července do 31. srpna 2016 

Podmínky přijetí: 

  • ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou
  • splnění podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017
  • uzavření smlouvy o zajištění studia v programu CŽV

Předpokládaný počet účastníků:

  • nejvýše 20 – studijní obor Všeobecné lékařství
  • nejvýše 10 – studijní obor Zubní lékařství

Úhrada vzdělávání:  

  • 180.000,- Kč – studijní obor Všeobecné lékařství
  • 210.000,- Kč – studijní obor Zubní lékařství

Zahájení vzdělávání: 19. září 2016

Ukončení programu: 
Účastník programu, který úspěšně absolvoval všechny předepsané zkoušky a zápočty a získal stanovený počet kreditů, může být přijat do řádného studia v akreditovaném studijním programu pouze na základě splnění podmínek stanovených pro přijímací řízení.

Přihláška do programu CŽV

Směrnice děkana  k průběhu CŽV na LF UP v Olomouci

Nahoru

Zpravodajství z UP
Studuj na UPSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 06. 2016, Alina Antošová