Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Doktorandské stipendium

Stipendia pro studenty doktorského studijního programu se přiznávají studentům studujícím v prezenční formě studia, kteří studují ve standardní době. Do doby studia se započítávají všechny doby předchozích studií v akreditovaných doktorských studijních programech.

Stipendia pro studenty prezenční formy doktorských studijních programů činí:

  • 6 000 Kč v prvním roce studia
  • 7 000 Kč v druhém roce studia
  • 8 000 Kč ve třetím a čtvrtém roce studia.

Stipendia jsou vypláceny měsíčně na bankovní účet studenta, více viz směrnice děkana LF–B3-1/2015-PN.

Zpravodajství z UP
Studuj na UPSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 04. 2016, Alina Antošová