Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Ostatní stipenda

Stipendium Kroměřížské nemocnice

Kroměřížská nemocnice, a. s. nabízí stipendium ve výši 5000,- Kč / měsíc studentům posledních ročníků VŠ oboru Všeobecné lékařství.

Podmínky pro získání:

  • student prezenčního studijního programu
  • setrvání v pracovním poměru po dobu 2 let při plném úvazku po absolvování základního kmene

Více viz leták (pdf)

Mimořádné stipendium v Buddy systému pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 4. ročník Všeobecného lékařství

Vedení LF UP v Olomouci nabízí studentům 4. ročníku Všeobecného lékařství možnost zúčastnit se Buddy systému.

Výhody:

  • zlepšení komunikace v anglickém jazyce
  • mimořádné stipendium ve výši 2 000Kč / předmět absolvovaný v anglickém jazyce
  • bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty

Studenti Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA012 Internal Medicine 2 a CH1/VA011 Surgery I (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou předmětů IN1/VA012 nebo CH1/VA011 je možné zapsat max. 4 studenty z českého studijního programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu/kolokvia v českém jazyce.

Postup pro zařazení do Buddy systému:

  • Při zápisu do rozvrhu na akademický rok 2016/2017 si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (kroužek končící písmeny „aj“)
  • Zápisy do rozvrhu kroužku s Buddy systémem probíhají od 1.7.2016 od 10.00 hod (pro studenty zařazené do 1. etapy předzápisů) nebo od 28.7.2016 od 8.00 hod (pro studenty zařazené do 2. etapy předzápisu) do 15.9.2016 do 24.00 hod

Rozvrhy pro akademický rok 2016/2017 jsou zveřejněny zde: http://www.lf.upol.cz/skupiny/studentum/magistersky-program/rozvrhy/

Stipendijní program Psychiatrické léčebny Šternberk

Vystudujte za podpory naší organizace a získejte cenné zkušenosti pro začátek profesního života!

  • Pokud máte zájem nastartovat svoji profesní kariéru, systematicky se připravovat na budoucí zaměstnání a zároveň získat finanční podporu během studia, informujte se o stipendijním programu na personálním oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk.
  • Stipendijní program nabízí možnost finančního příspěvku, který může student 5. ročníku nebo 6. ročníku denního studia na lékařské fakultě dostávat po dobu svého studia.
  • Student dále bude mít příležitost spolupracovat přímo se specialisty z praxe, absolvovat zajímavé stáže a exkurze a může počítat s podporou při zpracování studijních prací.

Více informací a kontakt zde.

Prostějovská preventivní s.r.o

Společnost Prostějovská preventivní s.r.o. nabízí:

1. náborový příspěvek pro vážné uchazeče o práci praktického lékaře u této společnosti ve výši, která se odvíjí od závazku počtu let práce u společnosti
2. podporu, profinancování a zaměstnání v průběhu předatestační přípravy 
3. studijní stipendium pro studenty V. a VI. ročníku v případě uzavření závazku u naší společnosti do řádného ukončení LF.

Vážní uchazeči mohou kontaktovat společnost na e-mailu. ordinace@prostejovskapreventivni.cz

více viz inzerát

Zpravodajství z UP
Studuj na UPSpecializačního vzdělávání na LFHippokratův dům - virtuální nemocniceAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 21. 10. 2016, Tomas Kopecny