Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Bílá knížka


Seznam přednášek

Bílá knížka 2016/2017

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišt LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2016/2017 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Seznam pregradualních studijních programů v akademickém roce 2016/2017 na LF UP v Olomouci
 11. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2016/2017
 12. Studijní plány v akademickém roce 2016/2017
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 1.-2. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 3. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 4. a 5. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2011 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 6. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 1.-2. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 3. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2013 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 4. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 5. ročníku)
 13. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2016/2017
 14. Anotace předmětů
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2016/2017
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2016/2017
 17. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2016/2017 
 18. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2016/2017
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 1.-2. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 3. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 4. a 5. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2011 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 6. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 1.-2. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 3. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2013 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 4. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 5. ročníku)
 19. Poznámky ke studijním plánům
 20. Počty kreditů v jednotlivých studijních oborech pro akademický rok 2016/2017
 21. Studijní a zkušební řád UP v Olomouci
 22. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 29.2.2016
 23. Disciplinární řád pro studenty UP 
 24. Volitelné předměty 

2015/2016

 1. Univerzita Palackého v Olomouci - Rektorát
 2. Lékařská fakulta UP v Olomouci - Děkanát
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišt LF UP v Olomouci
 7. Personální složení klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci
 8. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 9. Harmonogram akademického roku 2015/2016 LF UP v Olomouci
 10. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 11. Seznam pregradualních lékařských studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na LF UP v Olomouci
 12. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2015/2016
 13. Studijní plány v akademickém roce 2015/2016
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 1.-4. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2011 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 5. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 6. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2
 14. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2015/2016
 15. Anotace předmětů
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2015/2016
 17. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2015/2016
 18. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2015/2016 
 19. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2015/2016
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 1.-4. ročníku) 
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2011 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 5. ročníku) 
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 6. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2
 20. Poznámky ke studijním plánům
 21. Počty kreditů v jednotlivých studijních oborech pro akademický rok 2015/2016
 22. Studijní a zkušební řád UP v Olomouci
 23. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 29.2.2016
 24. Disciplinární řád pro studenty UP 
 25. Volitelné předměty z celouniverzitní nabídky

School catalogue – "white book"

2016/2017

 1. Rector's Office of Palacký University Olomouc
 2. Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University Olomouc
 3. Academic Senate of the Faculty of Medicine and Dentistry
 4. Scientific Board of the Faculty of Medicine and Dentistry
 5. Dean’s Office of the Faculty of Medicine and Dentistry
 6. Departments of the Faculty of Medicine and Dentistry
 7. List of Departments - Abbreviations Used
 8. Time-table for the Academic Year 2016/2017
 9. Explanatory Notes to Abbreviations and Marks Used
 10. Study plans
  General Medicine – Study Plan for the students of the 1st, 2nd and 3rd year 
  General Medicine – Study Plan for the students of the 4th, 5th and 6th year
  Dentistry - Study Plan for the students of the 1st, and 2nd year
  Dentistry - Study Plan for the students of 3rd year
  Dentistry - Study Plan for the students of 4th year
  Dentistry - Study Plan for the students of 5th year
 11. Schedules
  General Medicine 2016/2017
  Dentistry 2016/2017
 12. Annotations of Subjects
 13. Schedule of the State Rigorous Examinations - 5th Year of General Medicine
 14. Schedule of the State Rigorous Examinations - 6th Year of General Medicine
 15. Schedule of the State Rigorous Examinations - Dentistry
 16. Recognition of Examinations and Credits
 17. Prerequisites - General Medicine - Year 4 to 6
  Prerequisites - General Medicine - Year 1 to 3
  Prerequisites - Dentistry
 18. Minimum Credits Required in 2016/2017
 19. List of Textbooks
 20. Study and Examinations Rules Applied at Palacký University Olomouc
 21. Dean‘s Guideline
 22. Disciplinary Code for Students of Palacký University Olomouc
Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 03. 03. 2015, Alina Antošová