Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.lf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Bílá knížka


Seznam přednášek

Bílá knížka 2016/2017

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišt LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2016/2017 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Seznam pregradualních studijních programů v akademickém roce 2016/2017 na LF UP v Olomouci
 11. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2016/2017
 12. Studijní plány v akademickém roce 2016/2017
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 1.-2. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 3. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 4. a 5. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2011 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 6. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 1.-2. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 3. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2013 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 4. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 5. ročníku)
 13. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2016/2017
 14. Anotace předmětů
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2016/2017
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2016/2017
 17. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2016/2017 
 18. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2016/2017
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 1.-2. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 3. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 4. a 5. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2011 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 6. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 1.-2. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 3. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2013 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 ve 4. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2016/2017 v 5. ročníku)
 19. Poznámky ke studijním plánům
 20. Počty kreditů v jednotlivých studijních oborech pro akademický rok 2016/2017
 21. Studijní a zkušební řád UP v Olomouci
 22. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 29.2.2016
 23. Disciplinární řád pro studenty UP 
 24. Volitelné předměty 

2015/2016

 1. Univerzita Palackého v Olomouci - Rektorát
 2. Lékařská fakulta UP v Olomouci - Děkanát
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišt LF UP v Olomouci
 7. Personální složení klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci
 8. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 9. Harmonogram akademického roku 2015/2016 LF UP v Olomouci
 10. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 11. Seznam pregradualních lékařských studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na LF UP v Olomouci
 12. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2015/2016
 13. Studijní plány v akademickém roce 2015/2016
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 1.-4. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2011 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 5. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 6. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2
 14. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2015/2016
 15. Anotace předmětů
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2015/2016
 17. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2015/2016
 18. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2015/2016 
 19. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2015/2016
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 1.-4. ročníku) 
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2011 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 5. ročníku) 
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2 (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2015/2016 v 6. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2
 20. Poznámky ke studijním plánům
 21. Počty kreditů v jednotlivých studijních oborech pro akademický rok 2015/2016
 22. Studijní a zkušební řád UP v Olomouci
 23. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 29.2.2016
 24. Disciplinární řád pro studenty UP 
 25. Volitelné předměty z celouniverzitní nabídky
Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 03. 03. 2015, Alina Antošová